≡ Menu

Всички онкологични заболявания засягат не само физиката, но и психиката на пациента

Всички онкологични заболявания са сериозен проблем, пред който е изправено съвременното общество както у нас, така и в световен мащаб. Те се нареждат на второ място като причина за смъртността след сърдечно – съдовите заболявания. С най-голяма честота са установените онкологични заболявания на млечната жлеза при жените и на белите дробове при мъжете. Видовете онкологични заболявания са световно значим проблем. Датата четвърти февруари е определена като ден за борба с рака.

Рак е другото наименование, под което често са срещани различните онкологични заболявания. Простичко обяснено те представляват поява на „видоизменени човешки клетки”, които вследствие на определени (все още неизяснени от медицината) фактори започват да се делят с бързи темпове, да се „вграждат” в здравата тъкан и да засягат отделни органи от човешкото тяло. Причините за възникване на многобройните онкологични заболявания се крият както в заобикалящата ни среда, така и в самите нас т.е. те са комплексни. Нерядко възникващите онкологични заболявания се обясняват и с генетична предразположеност. Възможно е в по-късните стадии ракът да засегне повече от един органи. Един от пътищата за разпространение на рака е по лимфен път.

Симптомите на повечето онкологични заболявания не са точно и ясно конкретизирани, затова и е много трудно тяхното диагностициране в начален стадий. Съвременната медицина възлага надежди на ежегодните профилактични прегледи, които обаче все още не могат да се наложат като практика у нас. А последващото лечение на рака не само че не винаги дава очаквания резултат, но е и едно от най-скъпите, което го определя и като социален проблем.

Лечението на видовете онкологични заболявания е продължителен и комплексен процес, което в болшинството от случаите обхваща хирургическа интервенция, химиотерапия и лъчетерапия. Макар и с признат от медицината ефект последните две лечения са силно агресивни и оказват ефект, както върху засегнатия от болестта орган, така и върху всички останали органи и целия организъм. Затова през последните години се въвеждат нови авангардни методи на лечение, при които се прецизира лъчетерапията, без да се уврежда здравата тъкан. Напоследък се заговори и за „кибер ножа” при лечение на онкологични заболявания, който обаче остава скъп и все още неприложим метод у нас.

Липсата на гаранции за оцеляване при всички видове рак, дори и при правилно проведено лечение, определят този вид болести не само като физически, но и като психологически проблем. В съвременната медицина все по-широко навлиза една сравнително нова специалност – онкопсихология, чиято цел е да помогне на пациентите да преодолеят първоначалния шок от диагностицирането на различните онкологични заболявания и да им вдъхне сили и желание да се борят и да я преодолеят.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!