≡ Menu

Нови методи за лечение на рак

Ракът представлява група от злокачествени туморни образования, чийто образователен процес се характеризира с неконтролируемо разрастване на клетките и проникването им в околните структури.

Раковите заболявания са резултат от неконтролируем растеж на клетките. От медицината знаем, че клетките в организма следват процес на растеж, делене и смърт. Ракът се заражда когато този процес се наруши.

За разлика от нормалните клетки, раковите не умират, което води до анормален клетъчен растеж.

Днес са известни няколко вида лечебни процедури, които успешно се борят с рака и се използват при образувания на злокачествените тумори. Новите методи се прилагат в много клиники и центрове.

Медицината днес разполага със техники, които правят възможно пълното унищожаване на рака. Освен, че блокират злокачествените образувания, тези методи заличават разсейки на тумори в човешкото тяло. Също така, използваните днес средства за премахване на рак удължават и подобряват качеството на живот на пациента.

Съществува лечение със ниски температури, което е известно като криодеструкция. При този тип процедури се прилага локално охлаждане и се използва при образования като рак на устната кухина, маточната шийки и други. Този тип лечение на рак не разрушават здравата тъкан и не оставят белези.

Друг нов метод за лечение на рак е използването на висока температура, което разрушава тумора. Тази процедура е позната в медицината като радиочестотна аблация. Прилага се успешно при рак на бъбреците, на черния дроб и белите дробове.

В онкологията успешно се прилага и лазарната аблация. Този вид лечение на рак се състои в отстраняване на тумора чрез лазарно облъчване. Използването на този тип метод уврежда минимално здравата тъкан.

Емболизацията е сред най- ефикасните средства, които унищожават тумори на главен и гръбначен мозък. При тази процедура се използват високи дози радиация, която въздействат върху злокачествените клетки.

Съществува и ефективен метод, който изцяло унищожава злокачествените тумори, известен в медицината като химическа емболизация. Този вид лечение на рак се прилага преди операция и при неблагоприятни тумори.

Днес в медицината е широко разпространена електрохимическата аблация. При този метод злокачественият тумор се атакува с постоянен ток. Най- често този вид лечение на рак – се прилага при метастазите.

Електроизпаряването е процедура, която се използва днес в много клиники и центрове. Тя представлява аблация на злокачествените тъкани с използването на разфокусиран лазер. Той се прилага ефективно в дерматологията, гинекологията и лечение на рецидиви.

В медицината също е известен метод за лечение със столови клетки, който се използва за терапия на рак на стомаха, рак на червата и левкемия.

Днес пациенти се лекуват от ракови заболявания с радиохирургичеки процедури. Този вид процедура се прилага при рак на черния дроб, на главния мозък, на задстомашната жлеза.

Известен е факта, че имунната система може да се бори със различни видове заболявания на организма. Този метод засилва функциите на организма което спомага унищожаването на рака.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!