≡ Menu

Компоненти на контакторите

Контакторите са електрически устройства, които използват превключвател, за да осъществяват контрол над електрическа верига. Те са наистина много подобни на релетата, но все пак имат много повече приложения. Комутационните апарати обикновено оперират при много по-ниско напрежение, отколкото електроуреда, който управляват.
Тези устройства могат да бъдат в много различни форми и да изпълняват разнообразни функции. Някои от контакторите са големи точно колкото да се поберат в ръката ви, а други могат да бъдат наистина с внушителни размери. Те могат да се употребяват за контрол върху електродвигатели, осветление, отопление, кондензаторни батерии, топлинни изпарители, както и за други електрически дейности.

Основни компоненти

Контакторите имат три компонента. Контактите са една от основните части, които отговарят за изпълнението на работата на тези устройства. Електромагнитът или бобината създават електромагнитно поле. Благодарение на него контактите се придвижват във вътрешността на комутационните апарати. От промяната на местоположението им зависи дали електрическата дъга на веригата е затворена или отворена. Това съответно определя дали контакторите работят, или не.
Корпусът на тези устройства е рамка на електромагнита. Загражденията са изработени от изолационни материали като бакелит, Nylon 6 и термореактивни пластмаси, за да предпазват и изолират контактите и да осигуряват известна защита срещу деформация или повреда. Освен това те могат да имат и допълнителен корпус за защита от прах, масло, опасност от експлозия и корозия (както става ясно от детайлните схеми на сайта за контактори).

Приложения

Контакторите имат много голямо приложение в домовете ни. Те се използват в климатичните, отоплителните и вентилационните инсталации. Някои бобини, които са част от комутационните апарати, работят на по-ниско напрежение, в сравнение със цялостната електрическа система.
Има и такива бобини, които се намират във вътрешността на контакторите, които са подредени в серия. Обикновено те свързани в моторната верига и се използват за автоматичен контрол на ускорението.

Принцип на работа

Комутационните апарати, за разлика от релетата с общо предназначение, могат да се свързват и с високоволтови електроуреди. Релетата са разработени на по-ниска мощност и обикновено са с нормално затворени и нормално отворени положения. За разлика от релетата обаче, контакторите са предвидени така, че да успяват да отварят и затварят веригата. Това означава, че могат да контролират кога електроуредът се включва и изключва.
Комутационните апарати са проектирани, за да се отварят и затварят, при това доста рязко. Отварянето и затварянето се случва толкова често, че би могло да докара до повреждане на устройствата, за които говорим. Този проблем е много често срещан, защото контактите, които са разположени в контакторите, се деформират.

Удължаване на живота на контакторите

Има някои действия, които могат да удължат живота на тези устройства. След няколко години ползване е възможно контактите да са се изхабили. Може и просто да се преместват по-трудно и вие бихте могли да почистите вътрешната им част. Това означава, че можете лесно да махнете горния капак. След което следва да използвате чиста четка за боя, за да премахнете праха и отлаганията, които могат да се намират във вътрешността на контакторите. За кабелите можете да използвате памучни тампони, които са напоени със спирт.
Освен това, за да предотвратите преждевременното износване, можете да смажете комутационните апарати. Това не е никак сложна операция. Дори няма да имате нужда от помощ, за да я осъществите. Металните части могат да бъдат смазани много лесно чрез смазка, която се предлага в магазинната мрежа.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!