≡ Menu

Ефективна PPC кампания чрез inbound маркетинг

Областта на рекламните услуги се променя наистина доста скоростно. Ето защо се налага да разясним термина „inbound маркетинг”. Той идва от английски език и тълкува като „входящ маркетинг”. Екзактността ни кара да употребяваме английския термин. Смисълът му е в конструирането на рекламна акция, в която влизат канали като например блогове, подкасти, книги, видео, newsletters, социални мрежи и др. Смисълът на този тип маркетинг е консуматорът да се доближи до бранда. Inbound маркетингът се отличава от обикновените типове канали за маркетинг като телевизията, радиото и печатните медии. Те зависят от купуването на вниманието на зрителя или слушателя. При този нов вид маркетинг вниманието на клиентите се печели. Pay per click кампаниите, които са част от този вид реклама, са лесни за намиране и привличат потребители към уебсайта посредством представянето на любопитно съдържание.
Вече не е задоволително да се състезавате за ключовите си фрази и да очаквате да придобивате ползи от това. Съществува нужда от екстра усилия, за да трансформирате една Pay per click кампания в успешна.

inbound маркетинг

inbound маркетинг

Обрисуване на аудиторията
Това би могло да е доста тежка задача, но е задължително за успеха във вашата PPC акция. Може да ви се наложи да потърсите подкрепа от колеги. Потърсете създаващите съдържание във вашата фирма. Те знаят добре коя е аудиторията, ето защо биха могли да са ви нужни за вашата Pay per click кампания.
Също така можете да употребите разнообразни инструменти, за да имате реална представа по какъв начин изглежда вашият потребител. Най-важно е да използвате страниците си в социалните медии. Бихте могли да проверите анализите, които са ви дадени на тези източници. Вие ще трябва да уточните своята Pay per click акция. Полезно е да ползвате различни демографски детайли за вашата публика. Като например тяхното местоположение, работата им, пола, и т.н. Това ще ви даде предимството да прецените какво те биха искали да намерят в интернет страницата ви и какво да им даде вашата PPC акция.

PPC кампания

PPC кампания

Обектите на целевите страници
Полезните ресурси са нелесни за намиране. Но те са от важни за изграждането на съдържание за качествена PPC кампания. Разсъдете от какво ще се интересуват вашите бъдещи посетители, които ще случат на вашата PPC акция. Това е изключително важен момент. Хубаво е да правите целева страница за всеки от различните продукти от Pay per click кампанията.
В мига, в който посетител попадне на тази целева страница, той би следвало веднага да възприеме какъв е продуктът. PPC акцията ви ще бъде успешна, ако сполучите да втълпите на клиента ви защо има нужда от вашия артикул или услуга. Това означава, че той е стоял повече време на целевата ви страница и се е насочил към покупка. Интересът му е задържано от начина ви на подход към Pay per click кампанията.

Метрики и пак Метрики!
Успешната PPC акция стартира с проучване и продължава с него. През цялата Pay per click кампания вие трябва отново да следите сменящите се метрики. Така бихте могли да си позволите да промените PPC маркетинговите си усилия в крачка. Добре е да си конкретизирате един ден в седмицата, в който да разглеждате всички метрики на своята кампания. По този начин ще можете да усетите коя част от съдържанието ви работи и на кои места. Бихте могли да се ориентирате доста лесно по броя преглеждания в социалните медии. PPC кампанията ви ще има много по-висока ефективност. А вие ще можете да се радвате и на по-висок бюджет.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!