≡ Menu

Сервиз за автоклиматици – честота и обслужване

Сервиз за автоклиматици може да се наложи по всяко време на годината по различни причини. Но основно лятото при пускането на климатика се установява някакъв дефект или спиране на работата му. Това в повечето случай е базирано на забравянето за съществуването на климатика през зимата, когато също трябва да бъде пускан периодично. Най-често срещаните повреди на климатичната система са изтичането на фреон от херметически затворената система или изтичането на масло от компресора, служещ за налягането в тази система. И в двете ситуации добрата и функционална работа на автоклиматикът е възпрепятствана.

Ако не се потърси причината за повредата и тя да се отстрани е възможно задълбочаване на проблема. Когато се установяват течове и липси, неправилното зареждане на системата също е възможно. Това обикновено става при самоинициатива от страна на собствениците на автомобила. Сервиз за автоклиматици не би допуснал при зареждане в системата да попадне въздух, течности или влага. Ако това се случи то неминуемо ще доведе до ремонт.

Изтичането на фреона на климатика е най-честата причина за цялостното му спиране или не добрата му работа. За да отложите това във времето и да избегнете повреди и течове автоклиматичната система на колата ви трябва да бъде пускана в работен режим поне от 3 до 4 пъти седмично за време не по-малко от десет минути. Така въздуховодите и обмена на газа ще функционират и системата няма да застоява. Това за да се избегне бъдещ сервиз за автоклиматици е особено важно през зимата.

Тогава от студа климатичната система на автомобила се свива и това води до изтичане на хладилен газ-фреон. При пускането в работен режим, дори и зимата по системата от тръби на климатика се движи фреона заедно с маслото от компресора и по този начин се смазват всички снадки и пръстеновидни участъци на тръбите. Смазва се и самият компресор. И така повредите биват избягвани и ремонти се налагат по-рядко. Но за да е ефикасен процеса честотата и времетраенето му, оказани по-горе трябва да се спазват, за постигане на оптимален ефект.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!