≡ Menu

Счетоводни къщи

Като най-значайна част за всяка компания особено внимание трябва да обърнем на счетоводството, защото то съдържа най-значайните информации за компанията. Днес когато съществува богат избор от най-различни аутсорсинг услуги, съществува и богат избор от аутсорсинг на счетоводни услуги, които най-често предлагат абонаментно обслужване. Съществуват много „про“ и „контра“ за „изнасяне“ т.е. аутсорсинг на счетоводството от компанията и неговото доверяване на специялизирани счетоводни къщи – както се казва „колкото хора – толкова мнения“, но генерално преовладяват няколко общи характеристики, които обединяват аусорсинг услугите, които предлагат различните счетоводни къщи.

Така изборът на счетоводна къща носи определни предимства, а част от тях са:

1. Това е доста по-евтно от назначаване на счетоводител на в самата компания, особено ако е назначен 1 счетоводител па при негово отсъствие, което разбира се се случва както и на всеки човек фирмите се мъчат и много трудно се справят с ежедневните ангажименти.

2. Намаляват разходите за поддържане на счетоводен отдел, което освен заплата на счетоводител/счетоводители включва компютри, принтери и друга техника, както и канцеларски материали, а и счетоводен софтуер, което е едно от най-значайните неща за доброто функциониране на счетоводството, а с това и на компанията.

3. Качестовото на услугите предлагани от счетоводни къщи може да бъде по-добро защтото там обикновено има повче професионални счетоводители и при необходимост те могат да се консултират помежду си по определени въпроси и с това да подобрят и качеството и бързината на услугата, което не е случай ако в компанията е нает 1 счетоводител – така той няма с кого да се консултира и съветва.

4. Използването на специализирани услуги от професионалисти дава възможност да компанията да се насочи към собствената дейност, на която да и обърне цялото внимание, а другите наща да ги довери на специализирани фирми. Така комапнията ще има повче време за развитие на тяхните продукти и услуги, маркетинг и човешки ресурси вместо да се занимава със счетоводни отчети и дали те ще бъдат навременно подадени, защтото професионалистите си знаят сроковете и тяхните задължения.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!