≡ Menu

С електронни везни е къде-къде по-културно

Някога, не толкова отдавна, когато съвременните електронни везни не бяха още измислени, пазарите и тържищата се оказваха често в епицентъра на скандали и дрязги. Продавачите “кръщаваха” теглилките си, с други думи правеха всичко възможно да са по-леки тежестите, за да има в противовес по-малко стока. Купувачите, естествено, не дремеха, а се дразнеха все по-силно от струващите им се несправедливо минимални количества, които им предлагаха срещу техните трудно изкарани пари.
И тогава… се появиха чудесните електронни везни, безстрастно отразяващи на екрана си тежестта на продуктите. Нещо повече, новите електронни везни не само че не лъжеха, но и много от тях притежаваха двустранни екрани, за да могат едновременно да бъдат виждани и от продавачи, и от купувачи. След време започнаха да се появяват и различни екстри – например спрямо въведената цена на даден продукт на екрана на справедливите електронни везни се изписваше цената на премереното количество.

Така откритите пазари започнаха да се променят – от свадливи места, лоно на крясъци и скандали, те постепенно се превърнаха в идилични убежища на “моля, заповядайте, мерси, благодаря, лек ден” и подобни. Ябълката на раздора – неточното мерене, беше изчезнала с появата на съвременните електронни везни. Рядко се случва, появата на нов уред да е придружена с облагородяване на човешките нрави. Но факт – появиха се съвременните електронни везни, облагородиха се пазарните нрави, хората започнаха спокойно да разговарят помежду си, без непременно погледът им да е втренчен в теглилките. Започнаха да се усмихват, да си казват “добър ден” и “довиждане”, “заповядайте” и “благодаря”. И всичко това благодарение на някакви си електронни везни. Колко малко му трябва на човек…

Някога, в бъдещето, когато се появят нови народни песни, в тях ще се възпява епохалното творение – изнамирането на електронни везни, които с магическа пръчка успокоили тържищата и пазарите, накарали ги да повярват в справедливостта: срещу толкова пари – толкова количество плодове, зеленчуци или друго. Някога, в бъдещето бъдещите изследователи на нрави и народопсихология ще обърнат внимание на рязката промяна в настроенията по тържищата в страната. Бунтовно и фронтово настроени до един момент; мили, благи и всеразбиращи от един момент нататък.

И кой е този момент, коя е границата и вследствие на какви обстоятелства е настъпила? Каква ще да е тази промяна, вследствие на какво изобретение – ще се питат бъдещите изследователи. Те бързо ще намерят отговора и ще го опишат в своите трудове. Появата на съвременните електронни везни е донесла в историята на човечеството (поне на онази му част, която се заседява по тържища и пазари) невиждано облагородяване на нравите.

Електронни везни

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!