≡ Menu

Ремонт на покриви – отвеждане на водата от наклонените покриви

Водоотводнителната система на покрива представлява съвкупност от водосъбирателни улеи и водоотвеждащи тръби. Водата, която се стича по наклонените покриви е необходимо да се отведе в канализация или на подходящо място. Към тази система могат да бъдат включени частите на самата покривка на покрива – обшивки и улами. Фирмите занимаващи се с ремонт на покриви са наясно с видовите отводнителни системи.

Някои от основните елементи на отводняването са олуците, водосточните тръби, водоприемните тръби. Задължително е при изграждането или ремонтирането на покриви да има отводнителна система. Има изключения при които водата може да изтича направо на земята. Това е допустимо при ниски сгради или достатъчно широка стряха.

Най-честото решение при ремонт на покриви е изграждането на олуци, които се изливат чрез чучури в единия или двата края на сградата.

Водоотводнителната система има важно предназначение. Тя не позволява на стичащата се вода от покрива да предизвика повреди при цокъла. Също така предпазва от наводняване основите и над основните стени. Затова е важно тя да се отвежда в канализация и далече от цокъла. Запазването на външните стени от намокряне има значение при ниски сгради.

При високи сгради не влияе на сградата, но създава неудобство когато покрай нея минават хора.

При изграждане и ремонтиране на покриви решението с водоотводнителната система трябва да се прецени много добре още когато се установяват покривните линии и равнини. Взема се в предвид разположението на олуците и водосточните тръби. При неспазване на тези важни условия може да се стигне до трудно решими проблеми и неотложен ремонт на покрива.

Наличието на много чупки и надстройки разделя олуците на малки части и затруднява тяхното свързване с водосточните тръби, особено като се има в предвид всеки отделен участък да е свързан със самостоятелен такъв отвеждащ водата.

От друга страна пък дългите олуци имат нужда от големи надшивки за наклона. Това може да се окаже трудна и неизпълнима задача при ремонтиране на покриви от различен тип. Особено голяма трудност се създава наместването на водосточните тръби по фасадата.

При наклонени покриви най-често се използва външното отводняване – по периферията на изградения покрив. Има и случаи, в които се прилага вътрешно отводняване. Все пак по-често приложимо е външното. То има доста предимства.

{ 2 comments… add one }
  • miro spasov 09.04.2012, 0:09

    Ако покривът е от керемиди те могат да се счупят под различни въздействия. Затова ежегодното преглеждане на състоянието на ремонтирания покрив ви гарантира по дълъг живот

  • Андрей Димитров 09.04.2012, 23:23

    Благодаря за допълнението, Миро.

Leave a Comment

error: Content is protected !!