≡ Menu

Преди да кандидатстваме в Австрия

Австрия е изключително развита в икономическо отношение страна, но наред с това притежава богата култура, красива архитектура и високо ниво на обучение, което е причината тази красива страна да е така желана дестинация за голям брой български кандидат студенти.

Това, което трябва да знаем, преди да кандидатстваме в австрийски университет е какво точно желаем да учим и какво ниво на обучение търсим. Всеки университет има автономност, която му позволява собствена учебна програма и принцип на подбор на кандидатите, което дава възможност да се ориентираме дали критериите на едно висше училище се покриват с нашите възможности.

Обучението в държавните университети е безплатно – фактор, който също не бива да се пренебрегва. Всеки кандидат, обаче трябва да заплати семестриална такса, която за всяко учебно заведение е различна, но в общи линии е една напълно поносима сума, даваща и не малко привилегии.

Както в Германия и в Австрия студентите имат пълно право да работят точно определен брой часове, с което сами да поемат част от своите разходи. Това им дава огромни предимства не само от гледна точка на финансите, но и като много ценен опит, който ще натрупат в една различна от академичната среда, а в случаите, в които се работи по изучаваната специалност, възможностите за бъдещо кариерно развитие нарастват още повече.

Езикът, на който се провежда обучението в Австрия е немски, като магистърските дисциплини, изучавани на английски са прекалено малко, за да разчитате само на своите езикови познания по този език. При подготовката на документите за избрания ВУЗ един от най-важните, който ще Ви трябва е международно признат сертификат за отлично ниво на владеене на немски език.

И не на последно място трябва да се знае, че приемът в австрийски висши училища е ограничен от така наречения квотен принцип, според който 75% от местата са запазени за австрийски студенти и едва 25% за чужденци от страни членки на ЕС. Ето защо едно кандидатстване в Австрия изобщо не е много лесна задача, но с упоритост и много труд всичко се постига.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!