≡ Menu

Какво представлява процеса на бластиране

Бластирането може да се осъществи с помощта на абразив и в такъв случай процеса може да бъде наречен абразивен. Най-общо може да се каже, че този процес се влияе от различни величини и условия, а така също и че той оказва влияние на производителността и нивото на качество на продукцията.

При правилна организация и стриктно планиране, процесът на бластиране може да подпомогне производителността.

Важно условие е и да се осигурят добри условия за работа и осъществяване на процеса.

При избор на дюзи за този процес е необходимо да се определи точно какъв отвор трябва да има една дюза, в зависимост от целта на процеса. В случай, че дюзата е с по-голям отвор, то налягането ще се поддържа високо. Ако се цели спиране на оборудването, то дюзата трябва да е с малък отвор. При това положение трябва да се има предвид, че се намаля дебита за сметка на увеличаване на скоростта.

Друго важно условие, което ще отбележим относно оборудване за бластиране и експлоатационни условия е, че материалите от които са направени дюзите имат значение за качеството на процеса. При дюзи от силициев или боронов карбид разчитаме на устойчивост, но за сметка на това те не са особено издръжливи на удар, което ги прави ненадеждни при механично натоварване.

Те са най-подходящи за работа в затворени помещения и определено дюзите от волфрамов карбид са по-добър избор при работа, тъй като се издръжливи при усукване и удар.
Относно износването на дюзите може да се каже, че те са доста податливи на износване и е необходимо да се подменят често. В противен случай, при работа на износена дюза, налягането на въздуха и скоростта намаляват, което води до загуби от 10% и повече на всеки 0,5 бара налягане.

За успешен абразивен процес, пясъкът трябва да е чист, но не прекалено фин, тъй като има опасност да запуши системата.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!