≡ Menu

Частна детска ясла София

частна детска ясла София

частна детска ясла София

Натовареното ежедневие особено в София е огромно предизвикателство за всички млади родители особено във връзка с грижата за техните деца. Хиляди деца остават извън обществените детски ясли и градини поради недостатъчния брой на места и неадекватните действия с години свързани със системата за отглеждане, възпитание и обучение на децата.

Така родителите биват принуждавани под форма на дарения да дават мито и корупция за детето им да влезне в системата на обществените детски ясли и градини или да изберат частна детска ясла София като най-добрата опция, която се предлага в момента.

Друг проблем, с който се сблъскват родителите, но и техните деца, а който не е случай в частна детска ясла София е проблема свързан със застаряването на персонала и недостатъчният брой на възпитатели спрямо броят на записаните деца. Този проблем идва от слабата мотивация на младите педагози да се включат и да работят в системата на обществените детски ясли и градини поради много ниското заплащане – проблем който се разтяга и задълбочава с години. Така те за около 300-400 лева на месец трябва да носят голямата отговорност за около 30 деца, както и в много случаи да работят в лоша материална база което силно ги демотивира да кандидатстват за работа младите педагози.

Домашните детегледачки и бавачки също така си носят своите проблеми и рядко като родител можете да попаднете на несъвестна детегледачка или бавачка, която де се окаже че краде от Вашата къща или прилага насилие върху детето – нещо което не-рядко се случва.

Наслоените проблеми в системата на обществените детски ясли и градини и проблемите свързани с наемането на детегледачки и бавачки у дома можете да ги смените само с частна детска ясла София, която е прявилният избор за отглеждане и грижи за Вашето дете. Тук Вашето дете ще се социализира и ще получи необходимите грижи и ще идва с удоволствие.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!