≡ Menu

Активен въглен

Знаете ли какво представлява веществото активен въглен?

Веществото активен въглен представлява лек, черен остатъчен материал, който съдържа въглерод и пепел, получен чрез отделянето на вода и други летливи съставки, набавени от животински или растителни субстанции. Активен въглен обикновено се произвежда благодарение на бавна пиролиза, затопляне на дървени материали или други вещества, в отсъствието на кислород. Обикновено това е нечистата форма на въглерода, която съдържа пепел, но въпреки това захарният активен въглен се смята за една от най-чистите форми на това химично съединение. Веществото е лесно достъпно и на практика не се получава от самото отопление, а от реакцията на дехидратация със сярна киселина, с цел намаляване на нови примеси, които могат лесно да бъдат отстранени предварително със захар. Крайната получена смес на активен въглен е мека, active-charcoalтрошлива, лека и пореста.

Нека проследим историята на активния въглен

Исторически, производството на активен въглен, в райони, където се среща изобилие от дървен материал датира от много древни времена. Обикновено процеса на изработка се състои от набиване на заготовки от дървен материал, така че да се получи купчина като конус. Цялата купчина е покрита с трева или навлажнена глина. Успехът на получения активен въглен зависи от скоростта на горене. Погледнато като цяло операцията по получаване на активен въглен е доста деликатна, затова е необходимо тя да се извършва от професионални въглещари. Преди години, те често живеели сами в отдалечени колиби, за да наблюдават и пазят техните дървени купчини. Например в планината Херц, в Германия, въглещарите живеели в колични колиби, наричани “котен”, за които има сведения до днешни времена.

active-charcoal-1Масовото производство на активен въглен е една от основните причини за застрашителното обезлесяване, особено в частите на Централна Европа. Нарастващият недостиг на лесно изчерпаемия дървен материал е основен фактор за пренасочването към изкопаеми, еквивалентни горива на дървените въглища, като например кафяви въглища, които се използват за промишлени цели.

Употребата на активен въглен като средство за гориво се зародило в Южна Америка, след законодателните промени на Бразилия през 2010 година.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!