≡ Menu

Ландшафтно проектиране и озеленяване на градини

Как сами да намерим подходящия ландшафтен дизайн и да се справим с предизвикателството, наречено озеленяване на нашата градина? Ландшафтно проектиране на градински площи и дворни пространства заема важна роля в съвременния архитектурен стил и оформлението на зелените площи.

С популяризирането на самото озеленяване на дворове и градини, ландшафтните архитекти не спират да проектират и планират, включвайки новаторски похват и модерен дизайн в зелените пространсва към частни имоти. Следствие на проектирането идва момента за изграждане на растителността и засяване с тревни смески дворните пространства, включвайки конструктивни елементи в зелените площи.

Тези елементи или материали използвани в изграждането на градини и озеленяване могат да бъдат напоителни системи, улеснявайки поддръжката на зелените площи, други материали за интегриране в декоративните зелени площи могат да бъдат чисто естетически. На тези по-художествена част ще обърнем внимание, като започнем с изграждане на алпинеуми. Озеленяване със скални кътове пък вдъхва особена хармония, подчертавайки зелените площи и декоративната растителност с разнообразни скални форми и различна по големина каменна структура.

Хармонията в цветове и звуковия дизайн са характерните черти, които отличават успешните градини от обикновените, където не е приложено правилно озеленяване и проектиране. Ще поясним в статията с любителите в градинарството различните проблеми които могат да се срещнат в градината. Ще ви помогнем с трудностите свързани с цветята, цъфтежа и цялостното озеленяване, от гледна точка на годините професионален стаж, с надеждата, че и други ентусиасти могат да се възползват от нашия опит.

Повечето любители в сферата на градинарството пренебрегват основните принципи за дизайн в зелените площи. Обикновенния човек не осъзнава, че ландшафтната архитектура и проектиране е част от декоративното градинарство. Дизайна в ландшафта не е съсредоточен единствено с растенителността, а се съобразява с разнообразни решения, често от които естетически.

Например линията, масата, текстурата и взаимоотношението с пространството, също градинските структури – стени, огради, павирани алейни мрежи, декоративни басейни и скулптурни декорации. След като градинарството от хоби премине в професионална черта и знаейки как се отглеждат растения, можем да преминем в избора на подходящ дизайн и естетическа подредба за озеленяването на нашата градина.

След приемане на крайния дизайн, който сме избрали за озеленяване на градината, трябва да преминем в засаждането на растителността и изграждане на декоративните структури. Формулата за успех е гарантирана, ако следваме тази последователност, пренебрегвайки ландшафтното проектиране и започвайки директно със засаждане, то ние ще провалим целостта и естетиката в озеленяването на градина или двор, които сме решили да направим по-красиви.

Добрият ландшафтен дизайн и планиране, също може да бъде провален от лошото засаждане. Важността на ланджафтно проектиране и засаждането са равностойни в озеленяването на градини, но е важно да отбележим че хронологично трябва да подходим с дизайна и ландшафтното проектиране и след това да преминем в засаждане на декоративна растителност.

Грижата за растителността и доброто състояние на цветния масив не гарантират естетически приятна композиция. За гарантиран успех на градината, трябва да вземем под внимание основната композиция и взаимодействие на линията, масата, цвета и текстурата, които ще се харесат на интелигентния наблюдател.

Проблемите за решаване в дизайна и ландшафтното проектиране не са видими и понякога следват нерационални похвати, но крайният резултат е вследствие на две неща – въображение и техника. Въображението се развива в рамките на обучението, а техниката е метод за прехвърляне на въображението в реалност. Всичко нужно за озеленяването на една изящна градина следва правилата поднесени в статията. Желанието и професионалното прилагане на методиката за ландшафтно проектиране и засаждане на растителност ви гарантират успех в градинарството.

Вижте повече за екипа ни за озеленяване в София.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!