≡ Menu

Сравнение между бензин и дизелово гориво

Горивата се получават от суров петрол, който се добива от земната кора. Когато суровият петрол се преработва в рафинерии, тогава от него се извличат различни видове продукти, които са следните: бензин, реактивно гориво, керосин и разбира се дизел (нафта).

Вероятно знаете, че сравнението между дизелово гориво и бензин е безсмислено, тъй като те са абсолютно различни. Като започнем от разликата в миризмата им, бензина е по-лек и се изпарява много по-бързо от дизеловото гориво, а освен това има по-висока точката на кипене от тази на водата. Първото често бива наричано и „дизелово олио“, поради неговата мазнина. То се изпарява по-бавно, заради неговата по–голяма тежест, дължаща се на повечето въглеродни атоми отколкото в бензина. Рафинирането на дизеловото гориво става сравнително по-лесно и изисква по–малко грижи, затова и то е по използваното от двете. От 2004 г. търсенето на дизел се е повишило, благодарение на ръста в индустриализацията и строителството в страните с най-добре развита икономика в света – САЩ и Китай. Освен това спрямо бензина енергийната плътност на дизела е по-висока. Като цяло, един галон (3.8 литра) на дизелово гориво съдържа приблизително 147,000 британски термални единици, докато един галон бензин съдържа 125,000 британски термални единици. Това, съчетано с подобряване на ефективността на дизеловите двигатели, обяснява защо те при пробег се справят сравнително по-добре от бензиновите двигатели.

Огромен брой от превозни средства и агрегати използват именно дизеловото гориво за своето задвижване. То задвижва камионите за дърводобив, училищни автобуси, градски автобуси, влакове, кранове, селскостопанска техника, лодки и различни транспортни средства за спешно реагиране, а разбира се и електрическите генератори. Помислете за това колко е важен дизела за икономиката – без високата му ефективност, в голяма част от промишления и селскостопанския сектор ще има сериозни загуби от инвестиции в горива с ниска мощност и коефициент на полезно действие. Около 94 % от товарните превози, било то камиони, влакове или лодки, разчитат на дизеловото гориво, за да се задвижват.

По отношение на околната среда, дизелът има някои положителни и отрицателни фактори. Положителните са, че той излъчва много малки количества от въглероден оксид, въглеводороди и въглероден двуокис, емисии, които водят до глобално затопляне. Минусите – високи количества на азотни съединения и частици (сажди) се отделят при изгарянето му, което би могло да доведе до киселинни дъждове, смог и лоши здравни условия.

Повече за дизеловите горива предлагани по бензиностанциите можете да откриете в сайта ни.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!