≡ Menu

СЕО оптимизация и различните резултати от нея

СЕО оптимизация направена по различни начини дава различни резултати. Въпреки, че средствата и похватите на оптимизиране се доближават и имат еднаква цел, по-добро класиране сред търсачките, то резултатите не са еднакви за различните сайтове. Има много неща, които биха объркали търсачките при разчитане на данните и биха имали обратния на доброто класиране ефект, въпреки че са оптимизирани. Нека разгледаме част от тях:

Видимост – техническите параметри на търсачките и правилното им разбиране, за да се изведе едно уеб пространство на добро ниво е важно. Но веднъж направени базовите неща се поддържат, а идва ред на маркетинговата стратегия да влезе в сила. Няма как да се постигне висок рейтинг само със СЕО оптимизация на съдържанието, реакцията на потребителите е тази, която има значение за търсачките. Те базират данните си на измервания на реакции, коментари, споделяния, обвързаност и откриване от страна на потребителите. Затова целта на маркетинговата стратегия е съдържанието на сайта ви да бъде споделяно и хората да говорят за него. Това може да е, чрез социалните мрежи, чрез форуми, релевантни сайтове и подобни неща. Но важното е да се обвърже качествения сайт и съдържание с качествен маркетинг онлайн.

Език, локация и неясно съдържание – при неясна формулировка на тези три параметъра, търсачките лесно могат да бъдат объркани. Например заглавието на даден блог или статия е за пътуване, а става въпрос в съдържанието за готвене. Това е фрапиращ пример, но все пак не свързаното съдържание и заглавие, водят до лош рейтинг. Локацията е доста сложно явление. Трябва добре да се предвиди аудиторията, която даден сайт цели. Ако се цели посещения от американци, а в сайта биха влезли предимно европейци например, каква е ползата от оптимизирането?  Езикът и интернационалните изрази обикновено са трудни за разгадаване. Добре е преди да се използва ключово понятие, да се проучи, коя точно формулировка е най-търсена от потребителите.

Не популярни ключови фрази, обвързаност, дублиране – добре е съдържанието и описанията да са уникални за целите на една СЕО оптимизация, но не популярните и отвлечени изрази и ключови понятия са безсмислени. Нека си помислим, ако търсите хладилник например, няма да напишете в търсачката „уред за охлаждане на продукти“ нали? 99% от хората ще напишат „хладилник“ в търсачката. Стремежа към отвлечена уникалност само обърква рейтинга на сайта и представянето му. Обвързаността на един сайт външно и вътрешно е определяща за доброто СЕО, но неразбираемата обвързаност или нелогичната и прекомерна такава, представят съдържанието на сайта, като непълно, неполезно или въобще не го разчитат цялостно. Затова внимавайте с линковете си, те не са просто сложени да изпълнят критериите на СЕО оптимизация, а за да са смислени и полезни за рейтинга. Дублирането най-често е в следствие на използването на система за мениджмънт на съдържанието. Тя нарушава търсенето на уникалност от страна на търсачките и рейтинга пада главоломно.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!