≡ Menu

Регистрация на ЕООД като вариант за противодействие на кризата

Масовите съкращения в почти всички браншове на икономиката, лавинообразното фалиране на фирми, в комбинация със свиването на държавната администрация, доведоха безработицата до невиждани от десетилетие нива. Освен ниско квалифицираните кадри, огромен брой доказани професионалисти в своите области, останаха на улицата. Наред с това много млади хора, току що завършили образованието си, пълни с ентусиазъм, знания и енергия, се сблъскват с трудната задача да си намерят работа по специалността.

insurances Всичко това накара много хора, които вече нямат какво да губят, да регистрират фирма и да започнат свой бизнес. Нещо, за което винаги са мечтали, но не са се решавали да предприемат. Така, колкото на пръв поглед да звучи странно, през последните години на криза, се наблюдава ръст в регистрираните нови фирми.

Именно поради тези причини най-разпространената правна форма за регистрация на фирма е Еднолично дружество с ограничена отговорност – ЕООД. Тя е подходяща за малки фирми, в които едноличният собственик на капитала съвместява управленските функции с извършването на основната дейност. Много лица, които преди това са били самоосигуряващи се лица, упражняващи свободни професии, също решават да започнат дейност като юридическо лице, като регистрирането на ЕООД се оказва най-подходящ вариант за тях – счетоводители, юристи, преводачи, занаятчии и т.н.

Документите за регистрацията могат да се подадат във всяко териториално подразделение на Агенция по вписванията, независимо къде е седалището на фирмата. Така например, всеки който иска да извърши на място регистриране на ЕООД в Пловдив, може да направи това независимо, че седалището и адреса на управление са посочени в друго населено място. Ако разполага с квалифициран електронен подпис, може да стори това и по електронен път, като държавната такса в този случай е 50% по-ниска.

Регистрацията е сравнително лека процедура, като Агенцията трябва да се произнесе за вписването на новото дружество в рамките на 3 работни дни.

Ако човек се порови в интернет може да намери достатъчно информация, за да се опита да регистрира фирмата си сам. Но въпреки това, има процедурата си има своите тънкости, а всяка грешка би коствала отказ и загуба на държавната такса за регистрацията. Затова добро решение би било да възложим тази работа на професионалист.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!