Използване на данните, за се докаже стойността на SEO оптимизацията

Posted on

Не е тайна, че все още има хора, които се съмняват в ефективността на SEO оптимизацията. Цената на процесите по SEO оптимизацията нарастват с всяка изминала година. Създаването на съдържание става все по-скъпо, заедно с увеличаването на очакванията от страна на публиката и ожесточената конкуренция се изискват по-големи бюджети всяка година.

Понякога възвръщаемостта на инвестициите от SEO оптимизацията трудно може да се установи. Това е особено вярно днес, когато органичният трафик се е слял с маркетинг съдържанието и много други дисциплини. Този факт затруднява процеса още повече. Освен това много трудно може да се проследи и ефектът, който процесите имат върху организацията. При неправилни действия по SEO оптимизацията може да се стигне до сериозни вреди на даден бизнес.

Другите опции

Разбира се, много по-лесно е да се насочите към по-бързи резултати. Решение в този случай би бил бавен преход към PPC. Много специалисти казват, че възвръщаемостта на инвестициите от рекламата е много по-бърза, в сравнение с резултатите на SEO оптимизацията. Тук трябва да се отбележи, че SEO оптимизацията е неразделна част от бизнеса в днешно време. Предизвикателството е да се убедят клиентите, че това е полезно за техния бизнес. Има някои конкретни точки, на които можете да обърнете внимание на бъдещите си клиенти.

Определяне на контекста

Много е важно за всички компании да разберат какво се случва в индустрията на SEO оптимизация на всички нива и отрасли. Данните за ефективността на органичното търсене в различните индустрии могат да ви помогнат да обясните колко масово навлизат стратегиите за оптимизация. Това е и начинът, по който SEO оптимизацията може да помогне за постигането на общите цели на компанията.

Дефинирайте отправна точка

Втората стъпка, която трябва да предприемете, е да убедите компанията, че днес нямаше да се намира там където е, ако се беше ангажирала със солидна стратегия за SEO оптимизация. Създаването на подобни критерии ще ви помогне да илюстрирате влиянието, което оптимизацията има в различните компании. Освен това, това е процес (http://www.seopal.bg/seo-оптимизация/), който подпомага силно цялостния маркетинг.

Покажете новите възможности

На последно място, трябва да се покаже какво друго вашата компания може да постигне със SEO. Това ще ви помогне да представите пътя в перспектива, но също ще постави и конкретни цели. За разлика от общото разбиране, процесите на оптимизацията играят няколко важни роли за компанията. В това число:

  • Генерира нови бизнес възможности

  • Печели вниманието на целевата аудитория в различни етапи от цикъла на покупка

  • Повишава информираността за вашата марка

  • Помага да се изградят взаимоотношения с перспективни клиенти

  • Разширява обсега на компанията

  • Изгражда търговска марка и авторитет

В заключение

Организациите често стават скептични за SEO оптимизацията и процесите. За някои изглежда, че няма възвръщаемост на инвестициите, други не виждат осезаеми резултати. Трети пък започват да обмислят PPC като много по-добра опция. За да се промени това, трябва да се докаже стойността на свъшената работата чрез правилното отчитане на данни. Процесите по оптимизацията са доста сложни, именно заради това се налага те да се обясняват подробно. Компаниите, които инвестират в правилната стратегия, никога не съжаляват.


LED захранване за оптимизация на светодиодното осветление

Posted on

Ние сме заобиколени от осветление от всякакъв тип в дома си, офиса, превозните средства, дори във външните пространства. Благодарение само на едно движение на ключа и светлините вече са включени. Има много производители, които предоставят иновации в осветлението. Един от най-напредничавите продукти в това отношение са свтодиодните крушки.

Те започват бързо да заместват своите предшественици в областта на осветлението. Потребителите избират LED захранване и светодиодни светлини за сметка на луминесцентното осветление и крушките с нажежаема жичка. LED захранването е устройството, което гарантира правилното и безопасното функциониране на електрическата верига. LED захранването е един вид трансформатор, който променя напрежението до стойности, които са подходящи за светодиодното осветление.

Често срещани проблеми с LED захранването

Колебанията в напрежението в рамките на електрическата верига могат да се нарекат често срещан проблем. В случаите, в които се използва крушка с нажежаема жичка, нишките и се сливат, а напрежението по веригата се увеличава изведнъж.

Подобен проблем е отстранен от веригите, които използват LED захранването. Трансформаторът, който работи във веригата, има за цел да контролира именно тези пикове в напрежението. Това означава, че светодиодната крушка няма да се изключи, ако бъде регистрирана голяма промяна в напрежението.

Това не е единственото приложение на LED захранването. Малкото устройство може да преобразува прав ток с голяма мощност до параметрите, които са подходящи за употреба в електрическата верига. Електрическите вълни трябва да бъдат с еднаква дължина и именно LED захранването се грижи за това.

Именно това е причината устройството за трансформиране на енергията да бъде подбрано много внимателно. LED захранването трябва да бъде съвместимо с всички елементи от веригата. Все пак има два компонента, които имат по-голяма тежест от останалите. Това са свързващата розетка и светодиодните крушки. Всяко осветително тяло има специфични изисквания за мощност на електрическата верига. LED захранването винаги трябва да се съобразява с тези параметри. Това осигурява както безопасността, така и продължителността на живота на веригата.

Нива на напрежението за работата на осветлението

Светодиодните крушки с бяла светлина имат нужда от 3-4W, за да функционират правилно. LED захранването ще контролира напрежението така, че само необходимият ток да се изпраща към източника. В противен случай е възможно свтодиодите да се повредят. Доста често яркостта на осветлението се променя в резултат на колебанията на подаването на електроенергия. Това може да се забележи от всеки потребител в промяната на цвета на светлината, която се излъчва от светодиодните крушки.

LED захранването има функция, която се нарича импулсна модулация. Това е ефективен метод за регулиране на яркостта на светлината и балансиране на оригиналния цвят. Функцията използва естественото осредняване, характерно за човешкото око, благодарение на високата скорост на цикличната промяна.

Токът, който се доставя до LED крушките, винаги трябва да бъде константна величина. Благодарение на импулсната модулация, цветовете ще се регулират без да се засяга яркостта. Използването на Викиват LED захранване гарантира високия капаците на полезно действие в електрическата верига.

Това са много важни условия за правилното функциониране на светодиодното осветление. LED захранването ще гарантира стабилни доставки на ток, които са изключително важни. Това ще подобри и ще увеличи продължителността на живота на веригата.


Разчитане на честотата с осцилоскопи

Posted on

Електричеството е много голяма част от човешката цивилизация. Благодарение на него хората могат да използват осветление, както и различни уреди да готвене. Има два основни типа електричество – прав и променлив ток. Правият ток обикновено се доставя с помощта на батерии. Променливият ток се доставя от електропреносната система чрез свързване на уреда с щепсел. Тази електроенергия, както подсказва и името, претърпява колебания между положително и отрицателно напрежение с определена честота. Тази честота може да се измерва с помощта на осцилоскопи или цифрови волтметри.

Как да се подготвите?

Започването на измерването на параметрите на определен уред изисква известна подготовка. Това означава, че трябва да се снабдите с уред, който измерва честотата на вълната. Осцилоскопите, които се продават в търговската мрежа имат няколко допълнителни компоненти. На първо място, можете да намерите и сондите, благодарение на които данните за вълните постъпват в осцилоскопите.

Освен това, производителите прилагат и книжка с инструкции. Там се съдържа наистина полезна информация, която може да се използва от всеки потребите. Тя ще помогне за калибриране на осцилоскопите, освен това ще бъде наистина полезна за разчитане на параметрите. Последното, с което трябва да се подготвите, е електрически уред. Неговите показания ще се опитате да измерите с помощта на осцилоскопите.

Инструкциите за измерването

Включете уреда, който сте предвидили да измервате с осцилоскопите, към електро-преносната система. По този начин по веригата ще потече променлив ток. Използвайте сондите, с които е снабден уредът за измерване. Обикновено осцилоскопите използват стандартно означаване на сондите. Без значение на модела и производителя, те трябва да са означени като А и В. На екрана на осцилоскопите има координатна система с две оси. Тази, която е означена с Х, обикновено показва времевата рамка, за която се прави измерването на честотата. Оста, която е означена с Y, обикновено отразява напрежението. Скалата за всяка ос трябва да бъде настроена правилно. Това е единственият начин осцилоскопите да измерят правилен синусоидален сигнал.

Започване на измерването

Измерването трябва да започне с включването на уреда за измерване. В този момент трябва да бъдете наистина много внимателни, защото осцилоскопите са много чувствителни. Обикновено тези уреди имат бутони, които се настройват чрез въртене. Те са означени с надписа: voltage/div. Започнете да го настройвате, докато на дисплея на уреда се появят отчитания, така че да можете да ги виждате.

Графиката, която се прави от осцилоскопите, е двуизмерна. Това означава, че уредът трябва да използва две стойности на различни параметри. След като сте успели да измерите данните за напрежението, трябва да се заемете с другия показател. Това е времевата рамка, която ще зададете за вълната. Настройката за този параметър се прави по идентичен начин. Локализирайте бутона time/division. С плъзгането му ще можете да настроите оста Х. Когато синусоидалният сигнал е ясно видим, вземете под внимание текущата стойност на времевата рамка.

Дисплея на осцилоскопите е разделен на квадрати. Това улеснява броенето и смятането. Пребройте квадратите, които се запълват от връх до връх, със синусоидален сигнал. Умножете броя на квадратите от стойността на времето. Това дава общия период на синусоидалния сигнал. Използвайте следното уравнение за изчисляване на честотата: Честотата = 1 / общия период.


Инсталиране на резервни UPS акумулатори

Posted on

UPS акумулаторите са устройства, които са разработени така, че да се използват в ситуации, в които няма електричество. В най-лошия случай можете да ги използвате за захранване, когато няма електричество. UPS акумулаторите имат и по-приятни приложения. Те могат да се превърнат в най-добрия ви приятел, когато сте на къмпинг или сред природата. Благодарение на тези устройства няма да ви се наложи да се разделяте с удобствата на съвременния живот, с които сте свикнали.

Освен това, UPS акумулаторите могат да са много полезни, за да осигурят допълнително захранване на компютъра в дома ви. Това може да звучи като сложна задача, но в действителност не би трябвало да ви отнеме повече от 5 минути. Всичко, което трябва да направите, е да включите устройството в контакта. Следващата стъпка изисква от вас да свържете цялата система с персоналния си компютър. Съвременните UPS акумулатори и компютрите са произведени с такъв дизайн, за да се улесни свързването помежду им. Това означава, че можете да използвате предназначените за това жакове. Не забравяйте да се снабдите с книгата с инструкциите, която производителите са предвидили за UPS акумулаторите. Там е събрана цялата информация, която ще ви трябва за тази операция.

Предварителна подготовка на батериите

UPS акумулаторите са устройства, които трябва да се свържат с електропреносната мрежа посредством щепсел. Започнете със зареждането на батериите на устройството. В този момент можете са направите справка в книгата с инструкции на производителя. Вероятно там е упоменато колко време отнема на батериите да се заредят. В традиционния случай батериите на UPS акумулаторите изискват осем часа за зареждане. Важно е да се отбележи, че различните модели и различните производители имат различни изисквания в това отношение. Именно това е причината, поради която трябва да направите справка в книгата с инструкции. Спазвайте инструкциите на производителя, за да удължите живота на батериите максимално.

Свързване на компютъра

Свързването на UPS акумулаторите с вашия персонален компютър или други различни устройства, като принтери и скенери, започва от локализирането на свързващите жакове. Те се намират на гърба на устройството. Можете да включите всяко устройство, което има нужда от резервна батерия. Намерете изхода на UPS акумулаторите, който е означен като „Surge Protection/Battery Backup“. В свободен превод това означава „Защита от напрежение/Резервна батерия”. Включете устройствата, които се нуждаят от защита от пренапрежение в жака, който е означен като „Surge Protection“.

Свързването на тези жакове е съвсем лесно заради опростения дизайн на двете устройства. UPS акумулаторите от Викиват могат да ви помогнат да подсигурите някои електроуреди с резервна батерия.

Последни тестове

След като сте свързали компютъра за устройството, което осигурява допълнително захранване, трябва да намерите бутона, който е означен като „On / Off Test“. Трябва да поставите пръста си на него и да го задържите натиснат за около две секунди. Има малък индикатор на захранването, който трябва да се оцвети в зелено. Някои производители на UPS акумулатори (http://vikiwat.com/akumulator-gelov-12v-2.2ah-outdo-ups-ot2.2-12.html) означават този бутон като „Power”.

В случай, че захранващата крушка не работи, можете да се опитате да повторите стъпките при свързването на двете устройства. Освен това, можете да изпробвате нов захранващ контакт. Потърсете причините, които могат да причиняват проблема.


Как се инсталират вентилатори в компютър?

Posted on

Персоналните компютри отделят голямо количество топлина при работата си. Това е и причината те да са снабдени с вентилатори, които имат за задача да осигурят охлаждане на цялата система. Благодарение именно на това регулиране на температурата става възможно системата да функционира правилно. Без вентилаторите е много възможно компоненти, като дънната платка и видео картата, да бъдат разтопени кратко след започване на работа.

Инсталацията на вентилаторите може да протече наистина гладко, ако знаете какво правите. Това е много трудна задача за аматьори, които се занимават с това за пръв път.

Необходими инструменти

Инсталацията на вентилаторите изисква да намерите правилните елементи, които отговарят на вашата компютърна система. Това често означава, че е добре да се консултирате със специалисти, които да ви насочат към правилния избор.

При тези обстоятелства трябва да намерите и подходящите отвертки, както и захранващи кабели, които да свържат вентилаторите с дънната платка или направо със захранването.

При започването на работата по инсталацията се уврете, че компютърът е изключен от захранването. Това е от първостепенна важност за вашата безопасност, освен това ще предотврати нежелателен токов удар, който да доведе до загуба на ценна информация.

Инструкции за разглобяването

Кутиите на персоналните компютри са лесни за отваряне. Единственото, което трябва да направите, е да развиете винтовете, които придържат капака на мястото му. Това може да се направи много лесно с подходящата отвертка.

След развиването на винтовете, трябва леко да бутнете капака. Това ще ви даде достъп до вътрешните елементи на кутията.

В случай, че се затруднявате да намерите правилното място, чийто капак трябва да свалите, можете да намерите упътването. Вероятно там има специална и подробна схема, която ще ви покаже точното разположение на вентилаторите. Традиционно те се намират зад левия капак на кутията на персоналния компютър.

Същинската работа

Тук се изисква да локализирате вентилаторите и да се заемете с измерване. Най-напред определете по какъв начин вентилаторите са закрепени за повърхността. В повечето случаи за закрепването им се използват винтове. Затова трябва да използвате отвертка, за да ги демонтирате. Често винтовете са много здраво затегнати и се изисква голяма сила, за да успеете да премахнете вентилаторите, с които е купен компютърът. Правилото изисква вентилаторите от Викиват да се закрепват много здраво за повърхността, на която стоят, защото разхлабването създава допълнителен шум. Поставете новите вентилаторите на местата, от които свалихте старите.

Следващата стъпка изисква да се заемете със захранването. Това означава, че трябва да свържете новите елементи с компютъра. Тези захранващи кабели са специални и понякога идват заедно със закупуването на вентилаторите. Освен това, някои видове могат да се свържат само благодарение на 4 конектора направо за дънната платка. Дънните платки имат съответните конектори, които обикновено са означени като CASE_FAN или SYS_FAN, плюс някои екстри като http://vikiwat.com/aksesoari-za-ventilatori.html

Включете вентилаторите на желаната скорост, която може да се регулира чрез ръчен превключвател. Провеждането на тестовете трябва да се направи като се избегнат всякакви възможности за токов удар. Включете машината само когато сте уверени, че е безопасно. Направете теста при все още отворена кутия, за да се уврите, че новите елементи местят въздуха в желаната посока. Щом вече знаете, че всичко е изправно, изключете персоналния компютър и върнете капака на мястото му.


Интериорни врати – сигурна инвестиция в комфорта и уюта в дома ви

Posted on

Вратите не са само начин да допълните интериора ви, така както желаете и искате, но и начин да защитите дома си. Все пак сигурността не е от маловажно значение, когато говорим за жилището, така че имайте предвид и това, ако сте решили да закупите скоро входни врати. Това обаче е само едната страна на монетата, защото понякога избора на модерните и качествени интериорни врати може да е доста трудна задача, тъй като днес на пазара можете да намерите наистина голям избор, който да ви обърка и да не знаете, на какво точно да заложите.

Първият фактор, който за много от вас е решаващ при избора е точно ценовата оферта, но това не е съвсем правилен подход към нещата. Материалите, от които се изработват наистина качествените врати за дома са доста скъпи, което само по себе си изключва варианта да ги закупите, както се казва за жълти стотинки. Важно е да обърнете повече внимание на качеството на избраните от вас врати, а едва след това измежду тях да откриете тези модели, които едновременно с това да имат красив дизайн и да могат да се похвалят с отлична цена. Фирмите предлагащи ви страхотни оферти не са никак малко, но само в сайта на titan-doors.com вие ще можете да се насладите на перфектно съчетание между демократични цени и качествени продукти, на които изцяло можете да се доверите и със сигурност няма да съжалявате за покупката си.

Не забравяйте обаче, че само големите и сигурни фирми на пазара могат да ви предложат сигурни гаранции за качеството на всички техни стоки, което не е никак маловажно при избора на врати. Все пак вие едва ли планирате да ги сменяте на веднъж годишно, така че имайте предвид и това, ако скоро мислите да правите основен ремонт в дома ви и да смените вашите интериорни врати с нови.


Реклама и манипулация

Posted on

Практически ежедневно почти всеки човек е подложен на някакъв тип манипулация от страна на семейство, приятели, търговци и пр., която повечето от нас даже не забелязват. Особено настойчиви в манипулирането са производителите и търговците на стоки и услуги. В повечето случаи ние не забелязваме манипулацията, тъй като повечето от нас считат, че да се манипулира един човек е твърде сложно, а ако някой опита с прости методи, ние веднага ще го разкрием, защото сме съвсем наясно с всички психологически уловки.

И въпреки това ние биваме манипулирани много по-често, отколкото ни се струва. Казват често, че човекът е слабо същество. В това има голяма истина и е твърде лесно да го прозрем като си представм само няколко картини, например как любящия баща е изправен пред блестяща коледна витрина, отрупана с всички онези неща, за които децата му многократно са го молили или как почитателя на определена марка автомобили най-после открива точно колата на мечтите си, която има всички мечтани атрибути, чак до предпочитания цвят. Човекът притежава много слабости и пороци (някои от тях дори не могат да бъдат наречени слабости или пороци, а просто са част от човешката личност), които активно се използват от производителите и търговците. Слабостите на човека, които се използват активно за целите на рекламата, са такива като – суеверие, неувереност, глупост, лекомисленост, алчност, любопитство, внушаемост, хазартност, любов към ласкателствата и още много други. По-долу ще разгледаме как се действа чрез някои от тях.

Любопитство. Любопитството в никакъв случай не е порок, дори напротив. Особено ако носи и печалба. Върху любопитството са изградени не една и две рекламни стратегии. Ето един пример – чиста опаковка на парфюм, без всякакви орнаменти и надписи, освен един единствен знак – въпросителен знак. Само това и нищо друго. По този начин един твърде ординарен мирис бива рекламиран успешно, като внушението на рекламата е, че това е нещо ново, нещо изключително и при това нещо мистериозно, нещо, за което трябва да се пази тайна. Този принцип (на раздразненото любопитство) успешно се използва в рекламните кампании в социалните мрежи – представя се началото на някакъв виц или интересен разказ и се приканват всички, които искат да дочетат интересното четиво, да кликнат на връзката към съответния сайт.

Внушаемост. Почти всички хора, повече или по-малко се поддават на внушения. Най-лесно поддаващи се на внушение са старците и децата. Именно заради това старците често стават жертва на телефонни мошеници, на врачки и на различни търговски агенти, които им пробутват всевъзможни чудодейни “лекарства”. Най-слабо се поддават на внушение високо образованите хора. За тях са по-важни фактите, отколкото емоциите.

Алчност. По-точно в търговските отношения алчността може да се прояви чрез неистовото желание на клиента да получи нещо безплатно или на много тънка цена. Любители на безплатното и много евтиното винаги е имало и вероятно винаги ще има. В огромната част от случаите, когато производителя или търговеца предлага нещо безплатно, става дума за добре прикрита реклама, за псевдо-безплатен продукт – когато например купувате даден продукт, а към него безплатно получавате друг продукт или когато безплатно ви се предлага да опитате някаква стока и т.н. На алчността разчитат и производителите, които изписват върху опаковката на продукта, че дават 20% повече от продукта – разбира се, напълно безплатно. На същата човешка слабост разчитат и търговците, които дават три бройки на цената на две.

Тщеславие. Това е една от най.интересните човешки слабост, която силно се експлоатира от производителите и търговците. Тя често се проявява чрез непреодолимото желание на човека да притежава вещ, с която ще може да се похвали и заради която мнозина ще му завиждат. В полето на тщеславието възможностите за реклама са изключително разнообразни, особено що се отнася до широко известните брандове. Кой не е чувал за изключителното качество на швейцарските часовници Ролекс или за страхотните немски автомобили Мерцедес? А ако човек притежава едновременно и скъп Ролекс и скъп Мерцедес, това няма ли да го изстреля директно в сферата на световния елит? На подобни нагласи разчитат рекламните агенции, които рекламират известните брандове.

В рекламата на продуктите често се експлоатират всевъзможни човешки потребности/инстинкти и страхове. Например в рекламата на Сникерс и Спрайт се експлоатират глада и жаждата. Почти всеки сериозен бранд използва също и потребността от секс (инстинкта за размножение), страхът от смъртта, страхът от самота, потребността от уважение, потребността от самореализация и много други страхове, потребности и инстинкти.


Добавяне на допълнителни вентилатори на персонален компютър

Posted on

Съвременните компютри са в състояние да обработват стотици команди за секунда и да изпълняват множество задачи едновременно. Освен това, персоналните компютри стават все по-малки по размери. Този компромис със системата идва на някаква цена, често тя е свързана с по-високата температура, която се поддържа във вътрешността на компютрите.

В случай, че вашияt компютър прегрява, това може да доведе до разтапяне на елементите и до загуба на информация. Най-евтиният и най-ефективен начин за охлаждане на вътрешността на компютъра е инсталирането на допълнителни вентилатори. Обикновено не е толкова трудно да се инсталират, а монтажът не изисква специални знания и умения.

Списъкът, който трябва да изпълните за този домашен проект, е наистина кратък. Първото нещо, което трябва да си набавите са вентилаторите. Вероятно, те ще ви отнемат най-много време, защото трябва да изберете правилните елементи, които да се впишат в системата.

Изключете компютъра си и след това отстранете захранването. Това ще предпази както вас, така и системата от токов удар. Друг момент, който не бива да пропускате по стъпките за безопасността, е да премахнете бижута и часовници, ако имате такива. Докоснете кутията на компютъра, за да премахнете статичното електричество, което може да е останало в системата.

Инструкции за монтажа

На първо място, трябва да си осигурите достъп до вътрешните компоненти на компютъра. Това означава, че трябва да премахнете страничния капак с помощта на подходящата отвертка. В случай, че се затруднявате с тази задача, можете да намерите упътването на компютъра си, за да погледнете подробната схема, която ще ви даде необходимите отправни точки. След като премахнете капака на кутията, ще видите вътрешните елементи, от които е съставена машината.

Локализирайте мястото на вентилаторите. Допълнителните вентилатори, които искате да монтирате, могат да се разположат на компютърната кутия, да се прикрепят към гнездото за устройства или да се инсталират в незает слот на системата.

Преди да предприемете някакви крайни действия, потърсете място, което е предварително предвидено за допълнителен хардуер. Това е традиционна практика при повечето производители на компютри. Мястото би било идеално за допълнителните Викиват вентилатори.

Избор на правилната позиция

Изборът на правилна позиция за вентилаторите е наистина много важен. От това зависи колко ефективна ще бъде системата. Често допълнителните вентилатори се монтират, за да отвеждат горещия въздух от системата. Поради тази причина, трябва да се ориентирате към монтаж в задната част на компютъра.

Работата по монтажа на вентилаторите не би трябвало да ви затрудни. Използвайте правилната отвертка, закрепете вентилаторите за повърхността. Затегнете винтовете здраво. Това ще направи вентилатора възможно най-безшумен.

Следващата стъпка изисква от вас да свържете вентилаторите със захранването. В случай, че вентилаторът, който сте избрали, има три конектора, то трябва да го свържете с дънната платка, както може да видите тук – vikiwat.com/ventilatori-za-elektro-aparatura.html. В ситуация, в която вентилаторът има четири конектора, то той трябва да се свърже с източника на захранване на компютърната система.

Следва да направите малък тест, като не затваряте кутията. Включете захранването, за да се уверите, че новите компоненти в системата работят. Освен това, трябва да проверите дали провеждат въздух в правилната посока. Затворете капака като завиете винтовете на местата им. След това можете отново да тествате компютъра си и новите вентилатори за по-продължителен период от време.


Работа в Лондон

Posted on

Коя страна бихте избрали, ако ви се налага да търсите работа в чужбина? Това е много често задаван днес въпрос, тъй като в съвремието на много българи, емигрантския живот стана много актуален. Причината е, че за много младежи у нас перспективите не са особено обещаващи и голяма част от тях предпочитат отрано да се ориентират с образование и работа в някоя от добре развитите държави и по този начин да започнат основите на своето професионално бъдеще.

А на въпроса коя страна, по-голяма част от българите днес отговарят: “Англия, разбира се!” Островната държава привлича чужденци от цял свят с безбройните си качества като икономическа сила и като място с най-престижните университети в света. За всеки млад това са двете основни причини, които служат за мотивация. Затова и повечето българи, започнали работа в Англия, Лондон, я съчетават и с образование. Много от тях отиват с идеята да учат, а паралелно с това работят, за да се издържат. Други след известно време, прекарано в работа в Лондон, откриват, че това е тяхната съдба и взимат решение да я подкрепят с допълнително образование или професионална квалификация, които могат да гарантират и бъдеща професионална реализация. Каквото и да е ситуацията при вас, образование и работа винаги вървят паралелно.

През последните няколко години в медиите все по-често се говори за тенденцията младите българи да напускат страната си в търсене на работа. И често те биват осъждане. Тенденцията следва да се задълбочава и проучванията показват, че това изключително намалява капацитета на образованите хора в България, на младежите с висше образование. Населението ни застарява драстично. Но всеки, който е опитал работа в Англия или която и да е по-развита държава, открива само плюсовете там. 80% от младежите, опитали работа в чужбина, остават да живеят и работят навън, създават своите семейства извън България. И това със сигурност ще задълбочи тази тенденция.

Но кой може да ги вини? Кой не би искал по-добър живот? Всеки разумен и амбициозен човек би се борил докрай в името на по-добро бъдеще, дори и това да означава работа в Англия, работа далеч от родина и семейство. А в съвременния отворен и комуникативен свят границите между държавите не са проблем, те означават единствено пари, пари, които можем да имаме само с успешна работа.


Наръчник за покупка на красиви чанти от А до Я

Posted on

Ако сте от новите виртуални шопинг маниаци на тези покупка на дрехи, обувки и такива женски глезотийки, тогава този наръчник ще ви помогне много и ще ви ориентира как правилно да откривате бързо и лесно тези вещи, от които се нуждаете и търсите.

И така, нека започваме. Първото важно нещо е да разберете предимствата на големите виртуални магазини и защо е по-лесно и приятно да се пазарува от тях. Една от причините е, че така вече няма да ви се налага да се сблъсквате с досадните и нелюбезни продавачки, които все едно са на война и се мъчат с арогантното си поведение да изгонят клиентите от магазина. Следващата причина да изберете този вид покупки е това, че много от вас работят до късните часове на деня а тогава голяма част от магазините за чанти, дрехи и други модни артикули вече са затворили врати и вие попадате в задънена улица. Това обаче вече не е така, защото лесно можете да се справите и да решите този проблем, а именно залагайки на модерното онлайн пазаруване на всякакви красиви и разкошни дамски чанти или пък всякакви други вещи.

Тук е времето да споменем, че както във всеки бранш, така и тук има некоректни търговци, които се опитват да заблудят малко информираните покупатели и да посочат неточни и не съвпадащи със закона за електронната търговия условия за пазаруване. Най-често се пише, че стоки на разпродажба не могат да бъдат върнали или пък, че стоките мога да се върнат само до три дни. Истината е точно обратната в случая, а именно всички вещи, които са били закупени дистанционно могат да се върнат до седем дни след получаването им, като тук няма значение дали са били намалени или не.

Ако искате да заложите на един наистина голям и коректен магазин, тогава просто посетете www.zebra-online.com и се насладете на огромното разнообразие от чанти и атрактивните промоции на голяма част от продуктите.