≡ Menu

Ползите, свързани с ултразвук по време на бременност

В сферата на медицината, Акушеро-гинекологичният или така наречения накратко АГ ехограф се използва за метод, който е базиран на свойството на високочестотните звукови вълни да произвеждат изображение на вътрешни органи от тялото на човека, като по този начин докторите и обучените експерти да могат да преглеждат пациентите. Когато се използва ултразвук, много високи звукови вълни, които хората не са в състояние да чуват, се насочват в ръчен скенер, снабден с датчици от вибриращ кристал, в тази част от човешкото тяло, която е предмет на проучването. Датчиците използват високите вълни на звука, за да направят изображение на органите, които са обект на изследване. На практика, изображенията са с изключително ниско качество. Ултразвук обикновено се използва за изследване на тъкани на гърдите, както и коремните, и тазовите органи.

В наши дни съществуват четири типа медицински АГ ехограф – 2D, 3D, 4D и Доплер. Най-често използваният тип е 2D ултразвук, който се използва обикновено при диагностика и бременност. 2D ултразвукът предлага серии от двуизмерни и плоски изображения с напречно сечение. С развитието на медицинската техника, 3D ултразвукът предлага по-добро изображение и така заема мястото на 2D картините на плода и вътрешните органи на жените. С тази технология, тъканното сканиране се осъществява под различен ъгъл и извлечените данни се представят чрез триизмерно изображение. Накратко, 3D методът дава по-цялостно и детайлно изображение за развитието на ембриона.

Методът 4D ултразвук разполага с екстра възможност за представяне на движението на плода. Той успешно замени 3D метода, тъй като предлага по-добра ефективност. В сравнение с по-старите технологии, 4D процедурата предлага възможност за най-реалистична картина за стадия на развитие на плода.

3D и 4D тестове се използват, също така, за диагностика на заболявания, които не се откриват лесно или не са откриваеми за 2D изображенията. Докато горните процедури ултразвукови показват вътрешните тъкани и структури, Доплеровият ултразвуков разглежда кръвния поток и налягането в кръвоносните съдове. Този метод работи чрез високочестотни звукови вълни, които отскачат, проследявайки начина, по който се движат кръвните клетки, записват релациите на честотата на звуковите вълни и накрая се връщат обратно към сондата. Информацията се предоставя под форма на изображения, които показват бързината и направлението на кръвния поток.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!