≡ Menu

Диагностика в ранна детска възраст

Диагностика в ранната детска възраст е от особено значение, тъй като се знае, че голяма част от своето психическо развитие децата придобиват именно през първите три-четири години от живота си. Много от особеностите и отклоненията в поведението на децата в по-късна възраст водят началото си именно от този по-ранен период.

Правилната оценка на психичното развитие още от най-ранна детска възраст може не само да установи, но и да прогнозира, макар и в най-общи линии, хода на по-нататъшното развитие. Това дава възможност да се насочи вниманието на родители, педагози, лекари към своевременно търсене на ефективни начини за предотвратяване на някои бъдещи отклонения и нарушения или да се намали тяхното влияние в по-късните периоди на развитие.

Проблемите в развитието на детето, които се манифестират през първите години на училищната възраст- изоставане в обучението, смущения в характера или в отношенията с другите- в по-голямата си част произхождат от периода на ранното детство.

Това е така защото е доказано, че през този период организма на детето търпи най-интензивно развитие и особено- бързото развитие на мозъка, като носител на психиката.

Психичното развитие на детето е сложен процес характеризиращ се с реализирането на различни водещи прояви през различните периоди.

През кърмаческата възраст основните страни които характеризират психическото развитие, са свързани с развитието на движенията, на сензорната дейност, емоционално-социалното развитие и на говора. На един по-късен етап, през втората и третата година, психичното развитие на детето се усложнява. Тогава започва диференцирането на сензорната дейност, което се изразява в умения на ръцете, предизобразителна и изобразителна дейност. Навиците също заемат голямо значение за развитието на детето.

В следствие на това, основните страни на психическото развитие в ранната детска възраст добиват значението на основни показатели на развитието, които през първата година са: моторика, сензорна дейност, емоционално-социално развитие и говор. През втората и третата година от живота на детето към тях се прибавят: умения на ръката, предизобразителна и изобразителна дейност и навици.

За повече информация може да разгледате сайта на Логопедични кабинети.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!