≡ Menu

Важни фактори, които трябва да вземете предвид при избора на подходящ инвертор

Изборът на правилен размер на инвертора трябва да се има предвид, когато закупувате преобразувател, и е зависим от способността на продукта да се се справя с пикове, както и от неговия капацитет на постоянна мощност. Значително влияние има и фактът дали устройството работи включено към мрежата, или получава енергия от портативен източник (най-често акумулатор).

В случая, когато устройството работи с батерия извън преносната мрежа, трябва да се намери сумата на мощностите на всички уреди, които работят на променлив ток и ще бъдат захранвани от него. Целта е да видите дали трансфертерът ще издържи, ако те работят едновременно в случай на спиране на тока. Тази сума ще бъде база за преценка за натоварването към преобразувателя, което можете да очаквате. След това се вземат предвид уредите, при които има пик на мощността и кумулираните им пикови ватове трябва да бъдат добавени към вече установената базисна сума. За да разберете колко е пиковата мощност да даден уред, трябва да прочетете етикета или табелката, които се намират на задната му страна. Ако липсват, е полезно да се свържете с производителя или търговеца, от който сте закупили уреда, и да запитате за тази информация. И още нещо трябва да бъде отбелязано в този ред на мисли – пикът и нормалната мощност на устройствата не се случват едновременно. Затова и някои потребители са малко по-консервативни при изчисляването на изискванията за своя бъдещ инвертор. Въпреки това е трудно да сте сигурни, когато няколко души едновременно ползват захранването, предоставено от трансфертера.

Всеки модел инвертор има вградени защити срещу различни опасности – високо напрежение, късо съединение, претоварване и други. Но наличността им не бива да ви освобождава от отговорността на добър стопанин. Вие трябва да се грижите трансфертерът да не прегрява вследствие на това, че например сте покрили вентилатора му, или в близост до него сте оставили уред, излъчващ топлина. Внимавайте и за опасността от пожар, като не поставяте наблизко леснозапалими предмети. Нужно е също така винаги да проверявате свързващите кабели към преобразувателя дали са здрави и във функционално състояние. Взимайте необходимите предпазни мерки и във връзка със захранващите батерии.

Нека разгледаме и друг случай. Когато инверторът е свързан към преносната мрежа, трябва да бъдат разгледани два режима на работа – когато електричеството е налично и когато достъпът е прекъснат. Ако пълната мощност е на разположение, тогава е препоръчително да се закупи голям размер инвертор, минимум 4500 W, тъй като той постоянно ще обработва енергията за всички уреди. В противен случай винаги част от електричеството ще се губи. Когато е налице спиране на тока, преобразувателят преминава към режим на захранване извън мрежата, като енергията ще бъде пренасочена само към панела, към който са включени най-важните AC товари на дома.

Имайки предвид гореизброените съвети, се надявам тази статия да ви е полезна в търсенето и закупуването на инвертори за вашите потреби. Не забравяйте, че трябва да подбирате с мисъл за конкретните си нужди. Информираното решение е винаги по-добрият вариант, в сравнение със спонтанното бързодействие. Следете и четете внимателно информацията за продукта, която ви предоставя производителя, както и етикетите за качество, съответствие и безопасност.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!