≡ Menu

Свързване на контактори

Инструкциите, които са посочени тук, могат да помогнат да се свържат контактори само за няколко минути. Устройството използва два отделни елемента, за да функционира – електрическа намотка и набор от проводими контактори. Соленоидната бобина се управлява от отделен контрол на напрежението. Когато устройството се включи, то задейства контакторите и работата започва.

контактори

контактори

Какво ще ви е необходимо?
– Контактори
– Монтажни винтове
– Отвертка
– Телени скоби
– Контролни кабели
– Електрически кабели
– Захранващо устройство

Инструкции
На първо място контакторите трябва да се монтират по кода, който е посочил производителя. Използвайте монтажните винтове, които са доставени от доставчика на контакторите, както и подходящата отвертка. Свържете всички кабели с бобината и контакторите. Премахнете около 2 см от изолацията на проводника, за да се оголи медната жица.

Свържете проводниците за управление на бобината, като разхлабите винта за терминиране с подходящата отвертка. Уверете се, че е направена добра електрическа верига, преди да затегнете винтовете. Телта, която сте избрали, трябва да се погледне внимателно. Никакви нишки от нея не трябва да се свързват една с друга. Уверете се, че те отиват направо към бобината.

Прекъснете захранващите кабели от терминалите, които са маркирани с буквата „Т”. В зависимост от броя контактори, които свързвате, идентификацията може да бъде, както следва – “Т1”, “Т2” и “Т3”. В случай, че използвате само един комплект от контактори, това е чудесно упражнение по свързване на кабели. Първият извод най отляво обикновено е „Т1”.
Свържете захранващите кабели с горната страна на контакторите, които са маркирани с „L”. Те също ще бъдат маркирани по същия цифров ред, както в стъпката по-горе – “L1″, ” L2 ” и “L3”. Тук трябва да свържете успоредно входа и изхода на проводниците, по начин, по който да съвпадат.

Правила за безопастност
При работата с електрически контактори вие трябва да бъдете наистина много внимателни. Спазвайте стриктно инструкциите за употреба, които са предоставени от производителя. Освен това личните предпазни средства са от необходимост. Използвайте ръкавици винаги, когато се изисква от вас. Не пренебрегвайте инструкциите за безопастност.

Освен това, когато се заемате с този нелек проект, се уверете, че спазвате всички местни правила за безопастност за монтаж на електрически уреди. Обърнете внимание на показателите за ампераж и напрежение при всички контактори, които свързвате. Никога не взимайте решения, които нарушават инсрукциите за безопастност.

Това не е лесна работа. Всеки начинаещ може да се стресне от тези инструкции за свързване на комплект от контактори. Това е и причината да помислите за професионална помощ при реализирането на този проект. Тази дейност би отнела не повече от десет минуи работа за добър техник. В случай, че не се чувствате уверени в способностите си, винаги търсете професионалисти.

Контакторите са изключително позлезни. Освен това могат да се използват в много елементи на човешката дейност. В случай, че се нуждаете от такъв комплект, можете да си ги набавите съвсем лесно онлайн. Разгледайте внимателно офертите, които са предоставени от производителите на контактори и изберете най-подходящата за себе си. Материята никак не е лесна, затова винаги, когато ви се удава възможност, търсете помощ.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!