≡ Menu

Стъпки от локално търсене към национална маркетингова кампания

Компаниите, които имат национално представителство, често трябва да брандират и построяват нови стратегии за маркетинг и SEO оптимизация за специфичните региони, в които работят. Причината за това е, че онлайн пазарът се промени много в последните няколко години. Мобилното и местното търсене стават все по-предпочитани, когато потребителите търсят услуги или продукти от бизнеса.
Бизнесът, който се занимава с проекти на национално ниво, не винаги е много ентусиазиран да изгражда маркетингова стратегия, която да подпомага локалното търсене. Причините за това нежелание са много и са различни. От една страна се налага преразпределение на бюджетите между отделните локални звена на компанията. Освен това работата, която изисква оптимизацията за локалното търсене, не може да бъде централизирана и количеството е голямо.

Действителността
Опитът показва, че резултатите, които се показват в местното търсене на Google Carousel, имат голямо значение за потребителите. Сайтовете-справочници, които публикуват информацията за местния бизнес, придружена от системата за рейтинг и мненията на клиентите, са важна част от всеки бизнес. Google Carousel прави процеса за вземане на решения от потребителите много по-лесен.

Фактори, които трябва да се вземат предвид
Информацията за местния бизнес в сайтовете-справочници трябва да се управлява и наблюдава много внимателно. Пасивният подход няма да даде резултат в локалното търсене за никой бизнес.
От Google, както и при другите търсачки, имат специална система за потвърждаване на собствеността на бизнеса. Обикновено практиката е да изправят специален пин код за потвърждение на физическия адрес на бизнеса.
Освен това маркетинговите материали от всякакъв вид трябва да бъдат разработвани за конкретната локация на бизнеса.
В тези моменти трябва да се обърне сериозно внимание на обратната връзка с клиентите. Потребителските мнения са много важен фактор за добро класиране при местното търсене. Бързите отговори на всеки потребител, който изказва мнение, са основен приоритет на всеки специалист, който се занимава с маркетинг.
С други думи използването на местна маркетингова стратегия, освен че подпомага локалното търсене, е и много по-смислено за потребителите на даденото местоположение (коментират професионалистите).

Методите
Националните компании, които преди това са провеждали централизиран подход към маркетинга, имат да преосмислят редица фактори. Често те използват усреднени данни за потребителското поведение, които може да не са подходящи за различните им локации. Все пак това е някаква отправна точка, която може да се окаже полезна в общия план.
Тук отново трябва да се приложи методът със задаване на въпросите, за да се очертаят параметрите на кампанията:
– Изготвили ли сте отчет за ключовите думи за всяко местоположение, на което се намира бизнесът; Сайтът ви показва ли се в органичното търсене?
– Потвърдили ли сте собствеността за всеки обект чрез системата с пин код на търсачките? Това ще ви спести много главоболия, ако някой реши да злоупотреби с вашата информация за локалното търсене, а и ще ви позволи да споделяте и управлявате маркетинговите си материали.
– Възможно ли е активно управление на рейтингите и мненията на клиентите? Имайте предвид, че дори да работите в индустрия, където не могат да бъдат привличани за оценки и ревюта, това не означава, че местните потребители няма да публикуват тяхната обратна връзка.
– Използвате ли местните страници, които сте създали за локалното търсене, за да ги свържете с вашия корпоративен сайт?

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!