≡ Menu

SEO оптимизацията и вътрешната структура на сайта

Още при самото създаване на сайта трябва да осъзнаем, че SEO оптимизацията си има свои критерии за количество и качество. Понякога една единствена качествена връзка би била много по-ефективна от много други безполезни и копирани от различни сайтове връзки. Използването на втория вариант може да се отрази неблагоприятно на рейтинга на целия сайт.

Нека разгледаме оптимизацията на сайта отвътре, тоест критериите за броя на разделите, подразделите и страниците, както и обратните връзки, поставени в сайта. В интернет има сайтове, използващи следния метод: собственикът пуска сайт с проста информация, която е достатъчно уникална, за да се започне индексиране от страна на търсачките. На тези сайтове са поставени връзки, водещи една към друга.

В резултат на това, сайтът се превръща в затворена верига от връзки. Но към днешна дата този метод не е легален и се счита за черно SEO. За подобни хитрости търсачките не просто може да пропуснат индексирането на сайтовете, но могат да наложат и филтър, като по този начин напълно ги елиминират от търсенето.

След като разгледахме този проблем, естествено възниква въпросът:

Как правилно да публикуваме връзките към други сайтове без да се оставяме на милостта на търсачката?

  • На първо място е необходимо сайтът да се запълни с голямо количество полезна и уникална информация.
  • След това трябва мъдро да подберете ключовите думи за Вашите статии и да ги поместите на правилното им място в съдържанието.
  • Следващата стъпка е създаването на вътрешна навигация, така че всяка страница на сайта да има връзка с главната страница и с основните раздели на сайта. По този начин, ще покажем на търсачката, че най-важни са страниците, на които има повече връзки.

Най-рационално е създаването на не повече от тридесет основни раздели, като всеки от тях може са съдържа по около десет категории. Такова количествено съдържание в структурата на сайта е напълно достатъчно. Ако се преброи общият брой страници в 30-те раздела, те ще са около три хиляди, което означава, че главната страница може да съдържа до 300 връзки към тези страници.

Трябва да се отбележи, че на главната страница на сайтовете, търсачките рядко срещат повече от 300 връзки към вътрешните страници. Това е така, защото при голямо количество вътрешна информация и връзки, на търсачката ѝ е трудно да ги възприеме, въпреки факта, че информацията, представена в сайта, е достатъчно уникална и оптимизирана, така че в този случай е необходимо да се осигури връзка към външен сайт.

Нека обобщим. Като цяло съотношението на връзки в един средностатистически сайт трябва да бъде следното:

  • На главната страница на 3-10 външни връзки се падат по 100-300 вътрешните връзки;
  • На страниците с раздели и категории на 3-5 външни връзки трябва да се падат по 100-300 връзки с други категории;
  • На вътрешните страници трябва да има по една връзка на всеки 1000 символа уникален текст.

Тази стратегия не е предназначена за повишаване на класирането на сайта Ви. Тя се използва за създаването на правилна структура на сайта, на който са поместени връзките, без да се рискува репутацията на сайта. Ако премахнете всички външни връзки, рейтингът на Вашия сайт автоматично ще започне да расте.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!