≡ Menu

Съвети как да изберете истински PPC професионалист

В тази ера на специализация фирмите са склонни да наемат услугите на професионалисти по отношение на различните бизнес процеси. Един такъв пример е PPC рекламата, където бизнесът обикновено иска да наеме услугите на специалист, от който може да получи възможно най-добри резултати за инвестициите, вложени в този тип маркетинг.

В PPC маркетинга е много лесно да се изгради изпълнението, като се променят класациите в Excel, които показват по-добри резултати. Следователно необходимостта за бизнеса е да се наеме професионален Pay per click маркетолог, а не фалшив. Така ще се получат по-добри резултати. В редовете по-долу ще ви дадем няколко съвета, които могат да ви помогнат в наемането на професионален маркетолог.

1. Страст:
Първото нещо, което трябва да се провери в кандидатите е тяхната отдаденост в този тип работа с оптимизацията за търсачки. За тази цел трябва да бъдат зададени следните въпроси, свързани с PPC кампаниите:
• Кое време от годината е свързано с разочарование за маркетолога по отношение на Pay per click?
• Докъде би стигнал кандидатът в опитите си да достигне необходимите резултати, поставени пред него?
• Какъв тип резултати е постигнал кандидатът в миналото и как ще подходи той към новото начинание?
Ако видите какъвто и да е намек за отдаденост в отговорите на тези въпроси, тогава този човек е вашият избор.

2. Неуморни усилия:
Един PPC маркетолог трябва да хвърля непрекъснато неуморни усилия в работата си, които обикновено се изразяват в по-голямо внимание и отдадена работа в Excel, непрекъсната проверка на наддаванията, проверка на трафика, управление на URL-те и т.н. Въпросите, които трябва да попитате кандидата в това отношение са:
• Колко често той се обръща за помощ към шефа или колегите си?
• Счита ли управлението на PPC кампании за монотонна работа?
• Какви открития в миналото е направил за себе си по време на управлението на Pay per click акциите?
Ако той не е търсил често помощ, не разглежда работния процес като монотонен и е направил значими изводи за себе си, то той е лицето, което трябва да наемете.

3. Творчество:
Освен, че трябва да е запознат с най-новите тенденции в PPC, кандидатът също така трябва да бъде креативен. Можете да проверите нивото на творческите му възможности чрез задаването на следните въпроси:
• Доколко той следва сляпо предложенията на Google AdWords?
• По какъв начин кандидатът създава рекламните материали?
• По какъв начин той би предотвратил изпадането на Pay per click акаунта в застой?
Ако отговорите са, че не следва сляпо AdWords, че пише творчески и че има реални предложения за предотвратяване на евентуален застой на кампанията – той е правилният човек за вас.

4. Анализ на данните:
Професионалният PPC маркетолог трябва да бъде добър анализатор на данни. За да проверите възможностите на евентуалните кандидати в тази насока, можете да направите следното:
• Дайте на кандидата Excel тест.
• Попитайте го за начините, по които той анализира информацията.
Ако кандидатът има добри умения в Excel и познава концепциите на PPC, считайте, че е редно да го намете.

5. Предварителни и последващи кликването знания:
Кандидатът за работа трябва да има добри познания спрямо процесите, които се развиват както преди, така и след извършването на клик. Освен това следва той да има знания и за други процеси, свързани с PPC. Въпросите, които трябва да зададете в това отношение са:
• Каква е разликата между една нормална Pay per click кампания и такава, която се провежда за мобилни телефони?
• Какъв тип взаимодействие е необходимо с кол център отдела?
• Какви предпоставки превръщат преживяването на потребителя в по-добро преди и след кликването?
Ако кандидатът има представа от всички концепции за PPC, знае степента и вида на взаимодействие с кол центъра, и е подготвен със съвети как да се хармонизира преживяването за потребителя преди и след кликването, то тогава той е най-подходящият специалист за работата.

Заключение:
Накратко казано, кандидатът за работа с PPC кампании, който отговаря на посочените по-горе въпроси в желаната от вас степен, е професионалист и определено няма да ви подведе.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!