≡ Menu

Предимства и недостатъци на ротационните биологични контактори

Предимствата на използването на ротационните биологични контактори надминават недостатъците на процеса. Разработването на този вид комутационни апарати (информация за които може да се намери лесно в интернет, например тук:) се сблъсква с много проблеми от всякакво естество. Тестовите периоди наистина показват какво може да се обърка както на техническо, така и на ниво дизайн.

Системите от ротационни биологични контактори
Системата от тези ротационни биологични устройства изисква инсталирането на поредица от дискове, които да бъдат прикрепени към вал. Той им помага да изпълняват между един и два оборота в минута. Всеки диск се покрива с биологична тиня, която помага в разрушаването на органичните материали в отпадъчните води.

Един от недостатъците на системата от ротационни биологични комутационни апарати е отказът на механичните компоненти. Това са валовете, дискове и лагерите. Системата се инсталира в бетонно съоръжение, което прави поправката на изброените вече елементи доста по-трудна.

Инсталация
Една система от ротационни биологични контактори често не е достатъчна, за да се пречистят отпадъчните води. Това налага да се инсталират много такива. Често това струва наистина много пари.

Цялата система е наистина много скъпа. Като се започне от бетонните съоръжения, и се мине през дисковете и вала, които се необходими за създаването на ротационните контактори.
Освен това трябва да се предвидят наистина големи суми, които да се използват в моментите, в които може да се появи авария. Персоналът, който работи при поправката, трябва да е на наистина високо ниво и да разбира същността на работата с комутационните апарати.

Промени
Системата от ротационни биологични контактори трябва да бъде наблюдавана много внимателно, за да е ясно, че функционират правилно. Въртенето на тези устройства, трябва да се извършва много внимателно. Освен това трябва да се съобразят внимателно с климатичните условия. При място където през зимата температурите падат под нулата, се изисква системата от тези комутационни апарати да бъде покрита или обвита с бетонен резервоар.

Въпреки тези предпазни мерки устройствата трябва да се използва наистина много внимателно. Пречистването на отпадните води чрез този метод е наистина много добра идея. Има някои проблеми, които могат да възникнат в процеса на работа. Но не е много трудно да бъдат разрешени.

Цената
Пречистването на отпадните води със система от ротационни биологични контактори излиза по-евтино в сравнение с някои други различни методи. Една от причините за това е, че тя не изисква висока мощност, за да работи. Това ще доведе до редица икономии, които могат да се направят в процеса по пречистване на водите.

Едно от предимствата на системата с тези комутационни устройства е, че не изисква дълго обучение на специалистите. Хората, които ще работят с контакторите, могат да преминат съвсем кратък въвеждащ курс. Чрез него те ще могат да изучат същността на тези апарати. Това означава, че те ще бъдат в състояние да диагностицират проблемите, които могат да се проявят при употребата.

Отпадъците, които се утаяват на дъното на системата от ротационните биологични комутационни апарати, могат лесно да бъдат отделени.
Това е чудесен начин да се пречистват отпадните води. Освен това наистина този метод има много предимства,а в същото време незначителни недостатъци. Простото устройство на контакторите и ниската мощност, при която работят, са една от основните ползи.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!