≡ Menu

LED захранване за оптимизация на светодиодното осветление

Ние сме заобиколени от осветление от всякакъв тип в дома си, офиса, превозните средства, дори във външните пространства. Благодарение само на едно движение на ключа и светлините вече са включени. Има много производители, които предоставят иновации в осветлението. Един от най-напредничавите продукти в това отношение са свтодиодните крушки.

Те започват бързо да заместват своите предшественици в областта на осветлението. Потребителите избират LED захранване и светодиодни светлини за сметка на луминесцентното осветление и крушките с нажежаема жичка. LED захранването е устройството, което гарантира правилното и безопасното функциониране на електрическата верига. LED захранването е един вид трансформатор, който променя напрежението до стойности, които са подходящи за светодиодното осветление.

Често срещани проблеми с LED захранването

Колебанията в напрежението в рамките на електрическата верига могат да се нарекат често срещан проблем. В случаите, в които се използва крушка с нажежаема жичка, нишките и се сливат, а напрежението по веригата се увеличава изведнъж.

Подобен проблем е отстранен от веригите, които използват LED захранването. Трансформаторът, който работи във веригата, има за цел да контролира именно тези пикове в напрежението. Това означава, че светодиодната крушка няма да се изключи, ако бъде регистрирана голяма промяна в напрежението.

Това не е единственото приложение на LED захранването. Малкото устройство може да преобразува прав ток с голяма мощност до параметрите, които са подходящи за употреба в електрическата верига. Електрическите вълни трябва да бъдат с еднаква дължина и именно LED захранването се грижи за това.

Именно това е причината устройството за трансформиране на енергията да бъде подбрано много внимателно. LED захранването трябва да бъде съвместимо с всички елементи от веригата. Все пак има два компонента, които имат по-голяма тежест от останалите. Това са свързващата розетка и светодиодните крушки. Всяко осветително тяло има специфични изисквания за мощност на електрическата верига. LED захранването винаги трябва да се съобразява с тези параметри. Това осигурява както безопасността, така и продължителността на живота на веригата.

Нива на напрежението за работата на осветлението

Светодиодните крушки с бяла светлина имат нужда от 3-4W, за да функционират правилно. LED захранването ще контролира напрежението така, че само необходимият ток да се изпраща към източника. В противен случай е възможно свтодиодите да се повредят. Доста често яркостта на осветлението се променя в резултат на колебанията на подаването на електроенергия. Това може да се забележи от всеки потребител в промяната на цвета на светлината, която се излъчва от светодиодните крушки.

LED захранването има функция, която се нарича импулсна модулация. Това е ефективен метод за регулиране на яркостта на светлината и балансиране на оригиналния цвят. Функцията използва естественото осредняване, характерно за човешкото око, благодарение на високата скорост на цикличната промяна.

Токът, който се доставя до LED крушките, винаги трябва да бъде константна величина. Благодарение на импулсната модулация, цветовете ще се регулират без да се засяга яркостта. Използването на LED захранване гарантира високия капаците на полезно действие в електрическата верига.

Това са много важни условия за правилното функциониране на светодиодното осветление. LED захранването ще гарантира стабилни доставки на ток, които са изключително важни. Това ще подобри и ще увеличи продължителността на живота на веригата.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!