≡ Menu

LED осветлението е по-добрата алтернатива в сравнение с традиционното такова

Най-важната полза от LED осветлението представлява по-дългият им живот. LED диодите и крушките имат експлоатационен живот, който достига и понякога надвишава 100 000 работни часа. Това ги прави различни от стандартните осветителни тела, тъй като те не спират да работят и не изгарят, защото вместо нажежаема жичка те имат светодиоди, които излъчват по-ниски нива като мощност, а това им дава възможност да работят за по-дълги периоди от време. Въпреки това те са по-ярки.

Другата изключителна полза е енергийната им икономичност. В момента тяхната ефективност е около 80% до 90% от нивото на електрическа енергия, която консумират. Тези осветителни тела превръщат в светлина около осемдесет процента от достигащата до тях енергия, докато останалата част се превръща в други форми като например топлина. LED осветлението, за разлика от лампите с нажежаема крушка, който употребяват само двадесет процента от енергията за светлина, а останалата част от нея се губи, помагат неимоверно в пестенето на енергия.

Третата полза, която намираме, е, че LED луничките са екосъобразни продукти. Те са произведени без помощта на химикали и токсини, които по принцип се съдържат в луминесцентните крушки. Такъв пример е живакът, който е изключително опасен за здравето. Светодиодните тела са рециклируеми и по този начин помагат в намаляването на отделяните преди навлизането им въглеродните емисии с цяла една трета. Това е голяма стъпка към реализирането на по-зелено и екологично чисто бъдеще.

LED осветлението е изградено със здрави компоненти, които могат да издържат на много негативно влияещи условия – това прави тези продукти солидни и устойчиви. Те работят постоянно и непрекъснато в условия на вибрации, удари и при други външни въздействия. От тук следва и широката им употреба в по-трудни условия – за външно осветление и при постоянно излагане на дъжд, вятър, вандализъм, при производствени и строителни обекти, както и за регулиране на трафика.

Лумените, които LED лампите отделят са с ниски нива на инфрачервени светлини и с почти никакви ултравиолетови емисии. Това ги прави подходящи за работа при стоки и материали, които са чувствителни на топлина и UV, като например в археологически обекти, художествени галерии, музеи и др.

Друга полза от тези артикули представлява по-голямата гъвкавост в дизайна. Това означава, че те могат да се комбинират и са проектирани в различни форми, за да паснат и да са най-ефективни в конкретното приложение. Те могат да излъчват замъглена светлина и динамични цветове. Възможно е да бъде контролирано и разпределението на светлината. Тази функция прави постижимо получаването на фантастични ефекти и настроение, както за очите, така и за ума. LED осветление за разнообразни състояния на духа се използва в самолети, класни стаи и на други специфични места.

Светодиодните крушки са най-добрите, когато става въпрос за работа при по-ниски външни температурни условия, като например зимна обстановка или хладилни стаи.

Илюминаторните тела, за които говорим, са проектирани да съсредоточават светлината си директно към определени места, без да бъдат използвани външни рефлектори. Тази функция се нарича светлинна дисперсия (разпръскване) и помага за постигането на ефективност на по-високо ниво, което конвенционалните лампи не могат да направят.

Превключването на честотата и мигновеното осветление са други възможности на този тип осветление. LED осветлението се прояснява веднага, след като бъде захранено, и това му дава предимство при употреба в инфраструктурни проекти – например за светлинно сигнализиране на трафика. Тези крушки могат да бъдат включвани и изключвани, без това да засяга светлинните им емисии или продължителността на живота им. Традиционните лампи биват засегнати от честото им изключване и включване – намалява оперативния им живот, а също така им отнема няколко секунди, за да достигнат пълната си яркост.

Накрая нека споменем, че LED осветлението изисква по-ниско напрежение на захранване в сравнение с обикновените крушки. Това ги прави по-ефективни за използване в извънградски условия.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!