≡ Menu

Използване на данните, за се докаже стойността на SEO оптимизацията

Не е тайна, че все още има хора, които се съмняват в ефективността на SEO оптимизацията. Цената на процесите по SEO оптимизацията нарастват с всяка изминала година. Създаването на съдържание става все по-скъпо, заедно с увеличаването на очакванията от страна на публиката и ожесточената конкуренция се изискват по-големи бюджети всяка година.

Понякога възвръщаемостта на инвестициите от SEO оптимизацията трудно може да се установи. Това е особено вярно днес, когато органичният трафик се е слял с маркетинг съдържанието и много други дисциплини. Този факт затруднява процеса още повече. Освен това много трудно може да се проследи и ефектът, който процесите имат върху организацията. При неправилни действия по SEO оптимизацията може да се стигне до сериозни вреди на даден бизнес.

Другите опции

Разбира се, много по-лесно е да се насочите към по-бързи резултати. Решение в този случай би бил бавен преход към PPC. Много специалисти казват, че възвръщаемостта на инвестициите от рекламата е много по-бърза, в сравнение с резултатите на SEO оптимизацията. Тук трябва да се отбележи, че SEO оптимизацията е неразделна част от бизнеса в днешно време. Предизвикателството е да се убедят клиентите, че това е полезно за техния бизнес. Има някои конкретни точки, на които можете да обърнете внимание на бъдещите си клиенти.

Определяне на контекста

Много е важно за всички компании да разберат какво се случва в индустрията на SEO оптимизация на всички нива и отрасли. Данните за ефективността на органичното търсене в различните индустрии могат да ви помогнат да обясните колко масово навлизат стратегиите за оптимизация. Това е и начинът, по който SEO оптимизацията може да помогне за постигането на общите цели на компанията.

Дефинирайте отправна точка

Втората стъпка, която трябва да предприемете, е да убедите компанията, че днес нямаше да се намира там където е, ако се беше ангажирала със солидна стратегия за SEO оптимизация. Създаването на подобни критерии ще ви помогне да илюстрирате влиянието, което оптимизацията има в различните компании. Освен това, това е процес, който подпомага силно цялостния маркетинг.

Покажете новите възможности

На последно място, трябва да се покаже какво друго вашата компания може да постигне със SEO. Това ще ви помогне да представите пътя в перспектива, но също ще постави и конкретни цели. За разлика от общото разбиране, процесите на оптимизацията играят няколко важни роли за компанията. В това число:

  • Генерира нови бизнес възможности

  • Печели вниманието на целевата аудитория в различни етапи от цикъла на покупка

  • Повишава информираността за вашата марка

  • Помага да се изградят взаимоотношения с перспективни клиенти

  • Разширява обсега на компанията

  • Изгражда търговска марка и авторитет

В заключение

Организациите често стават скептични за SEO оптимизацията и процесите. За някои изглежда, че няма възвръщаемост на инвестициите, други не виждат осезаеми резултати. Трети пък започват да обмислят PPC като много по-добра опция. За да се промени това, трябва да се докаже стойността на свъшената работата чрез правилното отчитане на данни. Процесите по оптимизацията са доста сложни, именно заради това се налага те да се обясняват подробно. Компаниите, които инвестират в правилната стратегия, никога не съжаляват.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!