≡ Menu

Значение на UPS устройствата

Всеки, който работи в областта на компютрите, например и има досега в ежедневието си с проблеми относно захранването и електричеството, най-вероятно е добре запознат с необходимостта и значението на UPS устройствата. Освен това, UPS устройствата са от голяма помощ и в по-ежедневни проблеми. Ако например компютърът ни внезапно изгасне, а ние не сме запаметили това, върху което работим, UPS устройствата ни спасяват. Те ни осигуряват непрекъснато токозахранване, така че да може да избегнем евентуални проблеми или по-сериозни повреди в случай на спирането на подаването на електричество.

ups устройства

ups устройства

UPS устройствата имат важна роля и функции, както виждаме, така че е добре да знаем на какъв принцип работят и как са изградени. Най-общо казано, те работят на принципа на акумулаторната батерия – тя е основното устройство. Друга съществена част е комутаторът, чиято функция е да превключва източника на захранване. Не на последно място е устройството, което преобразува напрежението от UPS устройството в променлив ток, който захранва веригата.
Като цяло ролята на всички тях е да осигурят непрекъснато подаване на енергия или електрически ток, така че да може уредите, към които работят да имат много по-голяма ефективност и тя да остане на нарушена.

UPS устройствата

UPS устройствата

UPS устройствата се делят на няколко основни вида по различни критерии, но като цяло се разпознават три основни типа – пасивни, такива с автоматичен регулатор на волтажа и такива с двойно преобразуване. Първият вид са най-простите, те работят на принципа на превключването и са от така наречения резервиращ тип.

Вторият вид имат елемент за натрупване на енергия и се различават от първите по това, че имат допълнителна стабилизация на входящия ток. Третият тип устройства, тези с двойно преобразуване, трансформират входящото напрежение от променливо в постоянно. Те намират приложение най-вече при работата с компютри с критични данни, затова са най-скъпият вид от UPS устройствата.

ups устройства цени

ups устройства цени

Като цяло, каквото и UPS устройство да ни трябва, можем да потърсим фирми, които ги предлагат. Всяка една от тях ще изтъкне предимствата именно на своите продукти, но е важно да се информираме преди това.

ups устройство

ups устройство

Приложението на UPS устройствата е най-разнообразно, могат да бъдат използвани за съхранение, превключване, подходящи са за сървъри с мрежови устройства, а също така се прилагат и при системи за видеонаблюдение и управление. Затова има и различни видове – така че за всяко приложение да има подходящото устройство. Важно за UPS устройствата е да са надеждни в работата си и да можем да бъдем сигурни с тях, така че да няма рискове при използването им.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!