≡ Menu

За какво трябва да помислим, когато сменяме счетоводителя си

Счетоводното обслужване е ключово в организацията на всеки бизнес, независимо от големината му, предмета му на дейност или правната му форма на съществуване. Но колкото и прецизен да е избора на подходящ счетоводител, трябва да се предвиди, че може да дойде момент той да бъде сменен, по една или друга причина. Такива моменти може да са некачествено счетоводно обслужване, не обръщане на достатъчно внимание на клиента и неправилен подход в комуникацията с него, липсата на конфиденциалност относно фирмените дела, необосновано високи цени за счетоводство (повишаване на счетоводните такси, ако се ползват услугите на счетоводна къща) и т.н. Разбира се причината за прекратяване на взаимоотношенията със счетоводител, може да бъде и клиента, поради липса на дисциплинираност, неспазване на предписанията на счетоводителите и възприетата организация на счетоводна отчетност, налагане на различни практики, нарушаващи данъчното и счетоводно законодателство, неплащане на счетоводните такси, респ. възнаграждения на счетоводителите и т.н.

При всички случаи, при смяната на счетоводител, трябва да се обърне внимание на няколко неща:

– Счетоводителя трябва да е приключил всички счетоводни задачи, чиито срокове наближават – подаване на справки-декларации по ДДС, декларации за осигуряването и т.н. Ако договора се прекратява в края на годината или началото на следващата – да направи успешно годишно счетоводно приключване.

– Да се намери подходящ негов заместник. Ако ще се работи със счетоводна кантора, трябва да се проучи внимателно за авторитетни счетоводни предприятия в региона и да се направи селекция на най-добрите варианти, като цената не трябва да е първостепенен фактор, предвид негативите, които може да донесе едно лошо счетоводно обслужване на фирмата. Но докато за малък град такова проучване е лесна задача, за голямо населено място ще отнеме доста време. Например, ако търсите счетоводно обслужване в Пловдив, ще се сблъскате със стотици счетоводни фирми, всяка от които представя себе си в перфектна светлина. Затова трябва да филтрирате само тези, за които може да намерите добри отзиви от бивши и настоящи клиенти, в които работят авторитетни счетоводни специалисти и които ще Ви предложат прозрачна ценова политика и организация на счетоводно обслужване.

– Да се съобщи на счетоводителя, че напуска, чак след като е намерен негов заместник.

– Преди да се прекрати трудовото правоотношение със счетоводителя, респ. договора със счетоводната къща, трябва да сме сигурни, че новия счетоводител ще получи цялата счетоводна документация във вид, в който може веднага да започне да обслужва фирмата счетоводно.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!