≡ Menu

Видове академични статии и стилистика

Писането на първата академична статия не е лесна задача. Тук ще получите основните насоки, които ще Ви помогнат правилно и организирано да подредите своя труд правилно и да получите одобрение за публикуване.

За написването на добри статии е необходимо да прочетете повече научни материали и публикации. Писането на академични текстове представлява обобщение на работата, извършена в определен аспект и научна насока. Могат да бъдат засегнати : лабораторни изследвания, анализи, научни теми, закони и др.

Изследването може да бъде критично към това, което се случва в областта, но може да бъде и положително ориентирано. Проучваните документи са важна част от писането на академични публикации, защото са определящи и за структурата им.

Академичните статии и доклади се делят на:

Доклади за експерименти и други форми на количествени изследвания

Емпиричните изследвания формират гръбнака на повечето научни области, имат точни методи и резултатите биват анализирани статистически. Документът съдържа следните секции: абстракт, въведение ( обикновено преглед на литературата и отчет на целите на изследването), методика, резултати, заключения, дискусии, препоръки.

Доклади за качествените изследвания

Качествените проучвания често се стремят да поставят хипотези и въпроси, които в последствие могат да бъдат тествани в количествени изследвания. Метода на написването им за професионална и научна литература е подобен на този на емпиричните изследвания. Това означава, че има следните раздели: абстракт, въведение, методика, резултати, заключение, дискусии, препоръки.

Становища

Становищата са написани по- свободно. Не са ограничени от формата на изследователските доклади. Целта на написаното е да се оспори или подкрепи политика, отношение, поведение, или някакъв друг аспект на дадена област. Те обикновено са създадени от експерти с дългогодишен опит. Експертите често пъти стават и рецензенти на написани академични статии.

Написаните академични статии могат да бъдат публикувани в учебни материали и помагала, научни списания, специализирана литература, справочници и др.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!