≡ Menu

Учене на повече езици

Интересно е да знаете, че хората, които говорят два езика, то по лесно научават 3 и в процеса повишават своят коефициент за интелигентност. Хората с майчин език руски владеят много по-добре иврит в сравнение с тези, за които той е майчин език. Важно е да знаете, че ученето на майчин език и запазването му не става за сметка на ученето на който и да е друг език, дори е точно обратното. С говоренето на руски само подсилва владеенето на иврит, а пък доброто владеене на тези два езика улеснява и ученето на английски, както казват изследователите, а вече има английски език в София за които се чуват много положителни отзиви.

Има конкретно проучване, което изследва приноса на знаенето на два езика при ученето и на трети такъв. И учените установяват, че с говоренето на 2 езика например руски и иврит, се улеснява ученето на английски, ако се направи сравнение с учениците, които знаят само езика иврит. Според получените резултати, знаенето на няколко езика, определено подобрява владеенето и на майчиният език, като по този начин увеличава езиковите умения като цяло. Нека не забравяте, че освен самото научаване на езика, също така и езиковите умения са важна когнитивна функция, с която се улеснява ученето по принцип, особено от ранна детска възраст. Може да се запишете на курсове по английски език в София, нека незабравяме, че с него можете да се оправите по целият свят знаейки и разбирайки го.

В даденото изследването участват 2 групи ученици в 6 клас, момчета и момичета, които учат английски като 2-ри език. Децата са проверявани групово и индивидуално. На всички групови срещи са изпитвани по четене и правилата на писане в даденият език, и са отговаряли на индивидуални въпросници свързани с курсове по английски, а на индивидуалните срещи децата с майчин език – иврит са правили тестове по английски език и иврит. На края са извадили изводи, че колкото повече езици учи даден човек, толкова по-високо става и неговото IQ, според изследователите.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!