≡ Menu

Свръхинтелект

Човешкия интелект е нещо забележително и той от край време интригува учените. Те винаги са опитвали да измерят интелигентността по различни начини, като най-сполучливия от тях е така наречения стандартизиран IQ тест. IQ-то или още коефициента на интелигентност е понятието, което в днешно време се свързва най-пряко с човешкия интелект. Всички знаем, че има хора с много висок IQ, които наричаме гении. В тази статия ще минем още една стъпка на горе и ще говорим за свръхинтелект.

Идеята за свръхинтелект предполага появата на създание по-умно от човека. Макар идеята да звучи като фантастичен сценарий, учените не отхвърлят възможността до началото на 22-и век да се появи свръхинтелигентно същество. Някои теории дори стигат още по-далеч, говорейки за свръхинтелект, който е способен да подобрява собствените си способности, при което следващите събития попадат извън границите на това, което можем да си представим – така наречената “сингулярност”.

Филми като “Матрицата” представиха на света една такава идея. Изкуственият интелект е един от възможните пътища към свръхинтелекта и може би най-дискутирания. Роботиката, като тяло и компютърът, като мозък, биха могли да сложат край на човека, като най-интелигентното създание на планетата. Това би било особено вероятно, ако изкуственият интелект придобие способността да развива собствената си мисъл, да създава себеподобни и да увеличава компютърната си мощ. Много философи изразяват загрижеността си, че при едно подобно бъдеще, човешката раса ще бъде изправена пред невиждана заплаха.

Друг път към свръхинтелекта минава през човешкото генно инженерство или компютъризирането на човешкия мозък. Идеята за управляването на компютър и роботизирани протези само със силата на мисълта вече не е от сферата на научната фантастика. Военни организации наливат огромни средства в развиването на този вид технологии. В бъдеще учените биха могли да обвържат хората с интернет до такава степен, че да сме неспособни да различим реалността.

Макар да звучи доста интересно, това е може би по-малко вероятното бъдеще, тъй като подобни експерименти върху хора са строго ограничени в повечето развиващи се страни, а и биха отнели доста време. Една модификация в изкуствения интелект на робот ще отнеме броени минути или часове, за да бъде тествана, докато при генното инженерство резултатите идват след години. Поради тази причина до края на 21-и век може да станем свидетели на постепенното еволюиране на компютърния мозък до момента, когато човекът стане излишен.

Още една възможност за свръхинтелект при хората е чрез използването на фармацевтични и генни терапии, които да подсилят мозъчните функции. Този подход се смята за не толкова радикален, но и резултатите от него биха били по-малки. Все пак би могъл да се използва като преходен, за да подготви обществото за бъдещето на свръхинтелекта.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!