≡ Menu

СОД осигурява реда на мащабните културно-масови мероприятия

При избора на фирма, която да се погрижи за реда и сигурността при провеждането на дадено културно-масово събитие трябва да имаме предвид следните критерии: репутация, квалификация на служителите, опит в охраната на други подобни събития.

Важно е фирмата, на която се спрем да има добро име и изградена пазарна репутация. Това свидетелства за множество удовлетворени клиенти. Другият важен критерии е подготовката на сътрудниците по охрана. За да бъде една охранителна услуга извършена качествено, самите кадри трябва да бъдат добре обучени и имат опит зад гърба си. Само охранители с дълъг стаж в бранша, знаят най-добре как да противодействат на хулигански прояви и нарушения на установения ред. И накрая, но в никакъв случай не на последно място по значение, е портфолиото на дадена фирма. От него се добива представа за типа и мащаба на охраняваните до момента събития. Така може да се прецени дали фирмата ще осигури адекватна охрана и на конкретното събитие.

Истината е, че на пазара има множество фирми, занимаващи се с този вид услуги. Също така е вярно, че извършването на качествена охрана на мероприятия е присъща на малко фирми. Затова много важен се явява моментът към коя фирма ще се ориентираме и може ли да разчитаме събитието ни да протече гладко и спокойно.

Пример за фирма със стотици удовлетворени клиенти зад гърба си е СОД. Тя разполага с над 350 сътрудници по охрана с богат професионален опит, преминали разнообразни обучения. Солидната подготовка на кадрите е своеобразна гаранция за навременната им реакция при предотвратяване нарушенията на реда. При изпълнения на своите задължения служителите взаимодействат с гражданите и така се осигурява превенция на различни престъпления и посегателства. Важно е да отбележим, че осъществявайки своята дейност, охранителите зачитат правата и достойнствата на гражданите. Това е важен аспект от фирмената политика на СОД и една от причините тя да е лидер в своя бранш.

При охраната на всяко културно-масово събитие се подхожда индивидуално като се съобразяват спецификите на конкретното мероприятие. По този специален начин се постига и желаната максимална ефективност. На местата с висока концентрация на граждани се изпращат допълнителни сътрудници по охрана или се използва съдействието на автопатрули.

СОД е вярната защита за охраната на мащабни събития и в това са се убедили родни и чуждестранни знаменитости като група „Сигнал”, Йордан Йовчев, Лепа Брена, Йоргос Мазонакис, Дженифър Лопез.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!