≡ Menu

Създаване на електронна фактура

Новият популярен метод, наречен фактуриране онлайн, вече навлиза все повече сред големите фирми. Практикуването му привлича повече клиенти, защото притежава много предимства, които документите, издавани на хартиен носител нямат. Сигурно е достатъчно да споменем, че става дума за онлайн създаване на електронна фактура, но все пак ще изясним още малко подробности около целия процес.

По принцип, повечето системи предлагат възможност за издаване на няколко вида документи на електронен носител – кредитно и дебитно известие, проформа-фактура и обикновената електронна фактура.

За да останете максимално доволни, трябва да си намерите система, която не изисква инсталирането на допълнителен софтуер и работи бързо, като ви улеснява възможно най-много при издаване на документи онлайн. Естествено, задължително условие е да имате интернет достъп, за да се свързвате със световната виртуална мрежа. Чрез него се осъществява бързо и лесно действие с фактурите, които могат да достигнат до всеки потребител, както и възможност за работа на служители от различни офиса, независимо дали се намират в един град или на различни континенти. Данни се пазят в специална база данни, обща за всички документи. Незабавното им изпращане до клиента, чрез имейл, е гарантирано.

Съвсем логично, някои продукти на системата, предлагат т.нар. многофирмена работа или замяна на фирмата, която се занимава с електронно фактуриране, без да е нужно клиента да влиза и излиза от програмата. Всъщност, даден списък с фирми, може да се разпредели между различни потребители, като за всеки един ще бъде достъпна неговата „собствена“ фирма. Разбира се, в една компания има място за няколко клиенти, но всеки получава своите лични и индивидуални настройки, които обуславят мястото и правата му в системата. Аналогично, всеки може да извършва действия единствено със своите документи, било то дебитно известие, кредитно известие, проформа-фактура или електронна фактура. Това се прави с цел избягване на грешки, които в даден момент могат да бъдат фатални както за получателя, така и за доставчика и съответната фирма.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!