≡ Menu

Осморкообразни и пластинчати компресори

Този тип компресори са известни още и под наименованието Рут. Тъй като създават ниско налягане, често се определят като въздуходовки. Намират приложение пневмотранспортни системи на насилни и гранулирани материали, както и при сушилни станции и аериране на течности.

При тях въртеливото движение се извършва от двата ротора в противоположни посоки, като са задвижвани от зъбната външна предавка. Обемът между корпуса и роторите е ограничен в процеса на въртене се мести към изхода и остава непроменен. Т.нар. „компресия” протича непосредствено в края на цикъла, когато затвореният обем и нагнетателната страна се свържат.

Тези компресори се определят като сухи и безмаслени поради отсъствието на вътрешно охлаждане и смазочни вещества. Роторите не се допират както помежду си, така също и с корпуса. Пулсации на налягането се получават в момента, когато се свържат затворения обем и изхода.

Честотата на въпросните пулсации е равна на честотата на въртене умножена по четири. Именно пулсациите при налягането причиняват повече вибрации и шум, така характерни са осморкообразните компресори. За да се предпази системата, често се използват шумозаглушители и демпфериращи устройства. Пластинчатите компресори също будят интереса на много професионалисти и любители в тази сфера. Под действието на центробежните сили при въртене на ротора пластините се водят и уплътняват по вътрешната повърхност на стартора. Предвиждат се също така допълнителни пружини за усилване на притискането при някои конструкции. Когато пластините преминат покрай смукателния отвор, обем от газ се затваря в ограниченото от ротора пространство.

При последяващо въртене обемът ще намалее поради ексцентричната конструкция. С други думи се извършва сгъстяване на газ, който продължава до достигане на изходящия отвор. Както при винтовите компресори, така и тук се използва вода, с цел смазване. Естествено, лубрикантът служи също за уплътняване и охлаждане.
Компресорите от типа пластинчати покриват огромни по размер дебити от двеста до десет хиляди кубични метра за час, а и наляганията не са малки. При едностъпалните те достигат до 5 bar., докато при двустъпалните са мужду 8 и 10 bar. Също така могат да се използват и като вакуумпомпи, които създават вакуум приблизително 720 mmHg.

За тези машини са характерни ниският шум и вибрации, както и компактните им размери. Това ги прави изключително подходящи за мобилни приложения, и малки пулсации на дебита. Размерите също така гарантират сигурна и надеждна работа на всички, които ги ползват. Благодарение на тях работата по различни далечни обекти не представлява никаква трудност.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!