≡ Menu

Корабна агенция предлага широк набор от услуги

Подходящо място за регистрация на корабна агенция са градовете, в които има пристанища и гранични контролно-пропускателни пунктове. У нас най-подходящи за упражняване на корабоагентска дейност са градовете Варна, Бургас, Русе, Видин.

Основната функция на всяка корабна агенция е представителството. Познавайки особеностите на местното законодателство и ръководейки се от Кодекса за търговското корабоплаване, съответната корабна агенция „представлява” корабната компания пред местните пристанищни и местни власти, както и пред съответните митнически органи. Всяка корабна агенция не само познава и работи със съответните служби, но познава изискванията им и поддържа тесни контакти с тях.

корабна агенция

корабна агенция

По принцип представителството от името и за сметка на съответната корабна компания се извършва от корабна агенция, която се грижи за плавателните съдове, за превозвания товар, а при нужда – и за екипажа в ролята на „добър собственик”. Наборът от услуги, извършвани от една корабна агенция, зависят от клаузите и задълженията на съответния двустранен договор.

Обикновено първа задача на съответната корабна агенция е да осигури надеждна навигация и подходящ кей (съобразен с превозвания товар), където корабът да акостира. При нужда тя подсигурява удобен док и работна ръка за разтоварването на товара, складови помещения и дори подходящи превозни средства за по-нататъшния му транспорт. Ако плавателният съд е повреден, отново тя е тази, която се заема с цялостната организация на кораборемонтните дейности.

Към спектъра услуги, предлагани от една корабна агенция, са включени и снабдяването на плавателния съд с необходимите провизии и горива. Възможно е пак тя да е тази, която ще извози и ненужните отпадъци.

Функция на добрата корабна агенция е набор и подбор на необходимите кадри. Тя е добре запозната с изискванията на конкретната корабна компания и изискванията на конкретната позиция. Разбира се, изискванията са коренно различни, говорейки за товарни и круизни кораби. Набирайки персонал за товарните кораби, обикновено се насочват към кадри, завършили Висшето военноморско училище във Варна, както и опитни, доказали се във времето моряци. Изискванията, на които трябва да отговаря екипажът на круизния кораб, са много различни. Основно изискване в случая е добрата чуждоезикова подготовка в комбинация с добре овладяна професия. За круизни кораби се набират готвачи, сервитьори, камериерки, аниматори. В случай на нужда тя съдейства за подновяване личните документи на персонала, уреждайки всички формалности. А при необходимост урежда и издаването на визи.

С една дума, ако се нуждаете от надежден партньор, който да ви посрещне, уреди всички необходими документални подробности, отговори на всички, възникнали по време на престоя ви нужди, доверете се на услугите на корабна агенция.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!