≡ Menu

Класиране на сайтове в интернет

Класацията на интернет сайтове показва мястото на всеки един от тях и неговата значимост. За да се направи проверка на мястото на даден сайт не е необходимо да се прави специална заявка или регистрация. Трябва да се посети адрес ни. Всички нови сайтове могат да бъдат открити в сайта ни. След създаването си, URL адресът се включва автоматично в списъка за подреждане на класацията. Местата в класацията се определят на основа PageRating2. Това представлява оценка, която е направена от нас. Тя се извършва след индексирането на URL.

PageRating включва в себе си броя и качеството на входящите връзки, трафика на сайта, възрастта на домейна, възрастта на URL и други. Трафика на сайта се определя от ранка на Алекса. Скалата, която се взема предвид е от 1 до 100. Тя се определя като логаритмична. Сайтовете, които се очертават с най – предни позиции притежават PR2 от 100. Ако сайтът е разположен на споделен хостинг може да откриете всички други сайтове, които са разположени на вашия IP. При избиране на URL адрес от класацията се получава информация за конкретния сайт – първо индексиране, адрес на сървъра, предложения за операционна система и други. Всеки може да провери на кое място се намира даден сайт и да се зарадва, ако има успех.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!