≡ Menu

Как се размножават мравките?

mravka

Мравките са едни от най-често срещаните насекоми, които макар и полезни, попаднат ли в дома ни, се превръщат в истинско неудобство. Контролът върху тях може да бъде неефективен и труден на моменти, затова е добре да имаме някои основни познания за жизнения цикъл на тези малки нашественици.

Мравките са социални насекоми, които живеят в колонии, обособени в три групи – работници, царици и мъжки. Най-голямо представителство в колонията имат работниците, които представляват стерилни женски, отговорни за събирането на храната, храненето на потомството и цариците, и защита на гнездото. Повечето видове мравки създават крилати мъжки и женски екземпляри през определени периоди от годината. Тези крилати индивиди напускат гнездото, за да се чифтосат и да създадат нови колонии. След чифтосване мъжките умират, а женските търсят подходящо място за направата на гнездо. Крилата на царицата падат и тя започва да снася яйца, от които се излюпват ларви. Царицата се грижи за ларвите, докато те се превърнат в какавиди. След няколко седмици какавидите се трансформират във възрастни насекоми – работници, които поемат грижата за по-младите. От този момент основната работа на царицата е да снася яйца, въпреки че тя може да помага за изхранването на потомството.

Някои видове мравки не напускат гнездото, за да се чифтосат. Вместо това новите колонии се образуват, когато една или повече царици, заедно с няколко работника и по-млади екземпляри напуснат текущата територия и се преместят на ново място. Подобни видове обикновено не разполагат с постоянно местообитание. Ако условията станат неблагоприятни или гнездото е разрушено, мравките просто сменят местонахождението.

Ето това понякога създава трудности при откриване на гнездото в дома. Освен това в някои колонии има повече от една царица и елиминирането на някоя от тях може да доведе до разделение на колонията и образуване на няколко, в близост една до друга.

Затова борбата срещу мравките в дома включва комбинация от методи за контрол, а в по-тежките случаи някои типове инсектициди и професионална помощ.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!