≡ Menu

Как да поддържаме нашата градина/обработваема земя?

Много хора обичат градинарството, защото влагат енергията си в това занимание, което им се възвръща като носи красота на нашия дом (в случая на отглеждането на цветя) или дава реколта (в случая на засята земеделска площ). Един добър и самоуважаващ се градинар много добре знае, че това приятно занимание е доста трудоемко, ако не използва точните инструменти и техники. Когато отглеждаме цветя всичко е много по-лесно, защото те са малки растения, непретенциозни откъм място или начин на засяване. Но когато говорим за обработваем терен, който има голям мащаб, нещата стоят далеч по различен начин, тъй като се налага да се използват специални средства, дори технологии, за да може да бъде поддържан.

За целта, в случая на обработваемите земи, земеделците използват специализирани уреди, наречени мотофрези. Те представляват машини, които са на принципа на задвижване от моторен двигател, с помощта на бензин и машинно масло. Погледнато от чисто техническа гледна точка, мотофрезата изобщо не е прост уред, който работи от само себе си. Нещо повече, точно тази сложност в устройството му го прави толкова полезен, значим и приложим в земеделието и градинарството, защото върши изключителна работа с минимални човешки усилия. По-конкретно функциите, които мотофрезата изпълнява са следните: преди земята да бъде засята, е необходимо почвата да бъде подготвена. Тази подготовка се прави, защото след като предната реколта е била обрана, почвата се изорава. От оранта остават много едри буци пръст, а от дъждовете поникват плевели и др. треви. Именно тук на помощ идват специализираните уреди – мотофрези, които разрохкват повърхностния слой почва, унищожават едрите буци пръст и премахват поникналите вредни за младите растения треви. Всичко това става само с едно минаване на този уред, който оставя трайна следа след себе си, защото се виждат веднага резултатите от използването му.

Това, което ни “дава” мотофрезата са спестените човешки усилия от ръчно обработване и спестеното време, защото тя работи много по-бързо от земеделеца. Също така дава ни прекрасни резултати от перфектно подготвена почва, чакаща новите семенца на бъдещата реколта. Единствено задълженията на стопанина възлизат на осигуряване на уреда с гориво и масло, както и управляването му.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!