≡ Menu

Изучаване на английски език в школа

В последно време английският език се превърна в основно средство за комуникация в световен мащаб и е най-разпространен и изучаван от хората. След него в класациите се нареждат китайския и испанския език, като определящият фактор за формирането на тези класации е броят на страните и жителите, които приемат даден език за роден. Китайците са почти 1,5 млрд., души и за това езикът им е толкова популярен, но въпреки това там, а и в много други държави, английският се използва доста често, въпреки че не е официален.
Причината за всичко се дължи на факта, че граматиката му е сравнително лесна, а също така ако разгледаме световната икономика ще видим, че основните водещи страни са Великобритания и САЩ. Канада, Ирландия, Австралия и Нова Зеландия също са доста развити страни, а и там официалния език е английският.

В днешно време хората, които не говорят английски са много малко, а и основата за това се полага още в училище, където задължително се учи най-популярният език. Също така вече има много допълнителни курсове по английски за развиване нивото на владеене на езика, което помага и в професионален план.
Не са малко фирмите и институциите, където е задължително да знаем чужд език, било то и на базово ниво. Дори и в интернет се предлагат он-лайн обучения, които от своя страна спестяват време и пари на хората, решили да се образоват допълнително.

До преди няколко години изучаването на английски език е предимно от по-младите, но вече е разпространен във всички възрастови групи, а желание за развитие се наблюдава и при хората от “третата възраст”. Английският език все повече започва да става задължителен, а и основните приложения в най-големите социални мрежи като “Facebook” и “Twitter” също са на английски.
Той помага за свободното общуване между хората от различни националности и свързва много непознати от целия свят. Въпреки това има много изостанали страни, където владеенето на чужд език е лукс, но човек винаги може да се развива в тази насока, а вече това не е толкова трудно.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!