Използването на електронен подпис

Posted on

Електронен подпис – как, защо и за какво го ползваме

За да се подпише един електронен документ с универсален електронен подпис, притежателят му трябва да има сертификат за универсален електронен подпис, технически носители (смарт карта и карточетец) и специален софтуер за боравене с карти и за действия с електронни документи.

Законът изисква частният ключ на УЕП задължително да се шифроват и съхранява върху сигурен носител, какъвто е смарт-картата. Чрез карточетец тя се свързва с компютър. При издаване на удостоверение притежателите получават комплект криптирани файлове, така наречените частен и публичен ключ.

Първият се ползва при направата на такъв подпис. Много важно е този ключ да бъде пазен внимателно и да не се дава на никого. Вторият се ползва за чекиране на подписа от получателя на електронния документ. Чрез него се доказва, че електронният документ е подписан от точния съдържател. И двата ключа се съхраняват на смарт карта, която е защитена с уникален код. За да бъде подписан един документ, се ползва софтуерна програма. Чрез нея се генерира уникален “отпечатък” (контролен низ) на подписания документ. Промяна на каквото и да е в документа води до различен отпечатък. Така направеният отпечатък се шифрова с уникалния ключ и се трансформира в официален подпис, който не може да бъде променян по никакъв начин.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *