≡ Menu

Геодезическо заснемане – какво трябва да знаем

Геодезическото заснемане представлява, най-общо казано, моментната снимка на даден парцел или обек. Нито един строеж не може да бъде започнат без геодезическо заснемане. А и напоследък като цяло геодезическите услуги набират популярност не само по света, но и у нас, така че, ако ни се наложи да прибегнем до геодезическо заснемане, то има достатъчно специалисти, към които да се обърнем. Геодезическо заснемане се прави не само преди строеж, но и при всякакъв вид парцел/земя/обект, който можем да притежаваме. Изобщо, геодезическото заснемане е нужно и без него не е възможно да притежаваме легално недвижим имот. Разбира се, то е предшествано от разрешение за строеж и още куп формалности. Без тях не можем да стигнем до геодезическото заснемане. И така, за да имаме разрешение за строеж, то геодезическото заснемане трябва да бъде извършено от дипломиран и лицензиран инженер-геодезист. След като извърши това, той трябва да ни предаде подробен чертеж на мястото, независимо дали ще строим, построили сме вече нещо или е просто поле. На този чертеж трябва да присъстват точните размери, данните за наклона и релефа на повърхността. Ако на въпросната повърхност има построен обект, в геодезическото заснемане трябва да бъде включен и той.

Разбира се, важен въпрос при геодезическото заснемане за всички е нас какви пари би ни струвала тази на пръв поглед не толкова сложна и тежка услуга. Има специализирани фирми и съответно сайтове, които предлагат геодезическо заснемане и респективно информация за въпросната услуга. Има специални програми, в които се вкарват данните на мястото, за чието геодезическо заснемане се интересуваме, след което те изчисляват приблизителна цена. Разбира се, за по-точни данни, трябва да се консултираме със специалист. Цената на геодезическото заснемане зависи от няколко неща – от труда, който ще бъде положен, на първо място. Ако мястото, което се нуждае от услугата е малко и равно, например, би струвало по-малко, отколкото при голяма площ на по-труднодостъпно място и по-разнообразен релеф или наклон, тъй като във вторият случай се полагат доста повече усилия за работата. Геодезическото заснемане зависи също и от използваната техника, инструменти и така нататък, както и, колкото и несериозно да звучи, от метеорологичните условия. Ето защо ще ни излезе по-изгодно да извършваме геодезическо заснемане, когато времето е хубаво и топло. В зависимост от мястото, геодезическото заснемане може да отнеме различно време – от час до повече от четири часа понякога. След това се изчаква изготвянето на данните, които трябва да получим в няколко екземпляра, както и в дигитално копие.

Геодезическо заснемане.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!