≡ Menu

Чудесният консултантски екип

Консултантският екип по европейски проекти се състои от Александър Тошев, Асен Кръстев, Пламен Пенчев, Илиян Ефремов, Атанас Цветански и Милена Гелева. Александър Тошев е магистър по „Бизнес-администрация“ от Великотърновския университет и е бакалавър „Маркетинг и реклама“. Той е мениджър и партньор в 15 компании с разнородни области – връзки с обществеността, дейности в политическата, социалната и икономическата сфера, търговията, туризма и производството. Г-н Тошев участва активно в НПО-та, работещи по социални проекти, както и проекти в партньорство с общини и министерства.

Асен Кръстев е завършил Американски колеж в София и е магистър „Финанси“ в УНСС. Той е с богат опит във подготовката и управлението на дейности по проекти, свързани с европейски фондове. Той е експерт по обществените поръчки по европроектите.

Пламен Пенчев е с магистратура в СУ „Стопанско управление“. Завършил е също Американски колеж в София „Програма Европейски Сертификат за управление на проекти“ и има дългогодишен опит (шест години) опит в сферата на големите и малки обществени поръчки и европроектите. Към момента администрира и управлява проекти, субсидирани от ЕС.

Илиян Ефремов е технически сътрудник на Приорити ООД. Той е с дългогодишна практика при оформянето изпълнението на проекти по европраграми.
Атанас Цветански e социолог от СУ, а към момента учи в Медицински университет „Обществено здраве и здравен мениджмънт“. Той има 15 години стаж в здравната и социалната област и по-конкретно в мениджмънта на проекти, субсидирани от неправителствения сектор и европейските фондове.
Милена Гелева е завършила „Икономика и бизнес администрация“, а към момента следва магистратура по международни отношения. Тя притежава богат опит като редактор на медии.

Може да разчитате на безупречно управление на вашите проекти, финансирани от структурните фондове на ЕС, като ги поверите в ръцете на уважавани професионалисти. Чудесният консултантски екип на Приорити ООД може да ви подкрепи при цялостното изработване и контрол на проекта – от момента на сключване на договора с компанията, може да бъдете напълно сигурни, че абсолютно никой няма да ви подведе до самия финал на проекта – момента на отчитането.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!