≡ Menu

Амонякът при бедствие

Важно е да сте започнати, че с цел недопускане на аварии се предприемат строги превантивни мерки. Но все пак ако въпреки това възникнат такива, то ще има незабавна реакция на специализираните органи, които са за овладяване на обстановката както и за ликвидирането на всякакви неприятни последиците. Нужно е да знаете какви потенциално опасни обекти може да има в района, в който живеете и какво точно ще можете самите вие да направите в случай на такава тежка авария като пожар и липса на пожарогасители- поддръжка или на природно бедствие, вследствие на което е възможно да има и изтичане на отровни вещества. Едни от най-често срещаните промишлени отрови са амонякът и хлорът.

Амонякът е един безцветен газ, но с много остра задушлива миризма, той 2 пъти по-лек от въздуха и може да образува експлозивни смеси, разтворим е във вода. Самите пари на амоняка могат да образуват бял облак, който се издига на височина близо до 20-30 метра. И дори и да поддържаме пожарогасители с които разполагаме тук трудно ще помогнат. Вследствие на цялата поета влага от въздуха, този облак отново се спуска близо до земната повърхност. При разпространението на амонячния облак зависи и от приземните метеорологични обстановки, така водните завеси по пътя на облака могат да ограничават неговото разпространение.

Неприятното е, че амонякът засяга горните дихателни пътища, а ако е в по-голяма концентрация дори централната нервна система. Може да причини задушаване, както и силни пристъпи на кашлица, неприятни болки в очите, и ужасно силно зачервяване на кожата с поява на всякакви червени петна и мехури, също така е възможно и виене на свят, както и болки в стомаха и силно повръщане. При по тежки отравяния може да настъпи и смърт. Важно е да следите сам поддръжка на пожарогасителя който сте закупили, той да бъде с гаранция и е добре да разпитате как този пожарогасител се използва и за какъв пожар точно може да ви бъде от полза.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!