≡ Menu

Съществени особености при хидроизолацията на тераси и плоски покриви

С промяната на сезоните се стига и до изменение в проблемите, които ние, като крайни потребители, изпитваме в даден елемент от конструкцията на нашето жилище. Така например, много характерен проблем, започващ ежегодно след топенето на снеговете и началото на пролетния сезон, е нахлуването на влага. Тя може да бъде изключително неприятна пречка, когато искаме да се насладим на чиста и приятна интериорна среда. Влагата е основната причина, поради която домовете ни страдат от плесен и мухъл.

Една от главните точки, които се явяват най-голям източник на влага, са терасите и плоските покриви. Първите, освен че увеличават жилищната площ и доставят на дома допълнителна доза комфорт и уют, много често страдат от проблеми, предизвикани от лошо хидроизолиране. Терасите и плоските покриви са непрестанно изложени на дъжд, слънце, вятър, снегове и навявания, човешка дейност и т.н. Все влияния, предизвикани от външната среда и водещи до сериозно отслабване в конструкцията, в случай, че тя не е изградена правилно. Тези площи страдат и от още един сериозен проблем – изложени са на големи температурни колебания. Всички тези влияния, описани до момента, водят до спад в качеството на структурата. Основният проблем, възникващ в подобни ситуации, е именно създаването на разширения и чести пукнатини, които в последствие се запълват с влага, вклиняваща се в цялостта на конструкцията.

Поради тази причина, от изключителна важност е правилното полагане на хидроизолационни системи, характеризиращи се с високо качество. Тяхната основна цел се явява ограничението на достъпа на влага. Това може да се постигне като се избере продукт, който да бъде устойчив на положителен и отрицателен воден напор, без да отслабва своите качества, напред във времето. Също така, конструкцията трябва да бъде хидроизолирана с материали, които да бъдат резистентни на пукнатини в основата.

Когато стигнем до момент, в който ще поставяме хидроизолация на тераси и плоски покриви, от съществена важност за нас е изготвянето на план с конкретни стъпки, който да следавме и, който да бъде изготвен професионално и от доказани експерти в областта. Допускането на непремерени рискове, когато става въпрос за хидроизолиране, може да ни коства много в бъдеще. От особена важност се явява и продуктът, който да съвместява в себе си основните и най-важни качества, които биха ни осигурили спокойствието на правилния избор. Но от какво да се водим, когато стигнем до фазата, в която ще избираме хидроизолационна система? За да си отговорим на този въпрос, трябва преди всичко да разгледаме основните свойства, които тя следва да притежава, а именно:

– Да осигурява качествена и дълготрайна защита на конструкцията, срещу възможни разрушения, предизвикани от проникването на влага.

– Да бъде икономически ефективно решение. Това е едно от свойствата, характеризиращо се с особена важност. Когато говорим за икономическа ефективност на избора си, не трябва да гледаме моментните разходи, а трябва да обърнем внимание и на евентуалните бъдещи такива. А те ще присъстват със сигурност, ако се лишим от качествена хидроизолационна система. Всеки от нас би се изкушил да избере продукт, който е с ниска цена, за да спести пари. Това обаче, подобно на ефекта на бумеранга, действа противоположно. Спестените пари, в момента на покупка на хидроизолационна система, ще се наложи да бъдат заделени и увеличени многократно в даден бъдещ период, за да се фиксират проблемите, които биха се породили от некачествено хидроизолиране.

– Да се гарантира качество в дългосрочен аспект. Краткосрочно-качествена експлоатация може да бъде постигната с редица продукти. Това, към което се стремим ние, е запазване на качествата на структурата, напред във времето.

– Качествената хидроизолационна система трябва да осигурява запазването на здравословната и комфортна среда, която да не застрашава нашето здраве, поради появата на различни микроорганизми като мухъл, плесен и други, често срещани такива.

И все пак – ако трябва да разделим основните фази при хидроизолирането, то определено можем да ги разделим на две основни:

1. Избор на хидроизолационна система;
2. Полагане на хидроизолационната система;

И при двете, за нас би било важно да се консултираме с доказани експерти в областта и да послушаме техните съвети. Хидроизолирането цели дългосрочно качество. Поради тази причина, компромисите тук са излишни.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!