≡ Menu

Няколко думи относно използването на DC-AC инверторите

Едно важно нещо, което трябва да сте направили, когато е дошло време да закупите инвертори, е да сте решили за какъв вид консуматор(и) точно ще го използвате. Този тип източници на енергия превръщат постоянния ток в променлив такъв, който след това ви позволява да захранвате с електричество различни видове битови уреди, които могат да бъдат както по-малки (като смесители, микровълнови печки, лаптопи, телевизори), така и големи (хладилници, фризери и др.).

Всичко, което трябва да направите, след като закупите този продукт, е да включите инвертора към батерия и да свържете вашия уред на променлив ток с трансфертера. След това ще разполагате с готово преносимо захранване на място.

Принципът на действие на това устройство е алтернативното комутиране чрез мощни транзистори или тиристори на постоянно напрежение към трансформатор, който дава на изхода променлив ток със съответна големина, необходима за потребителския уред. Налични са защити, чиято цел е да предпазват консуматора.

След като сте се сдобили с инвертори, ще бъде доста удобно за вас, ако при прекъсване на тока включите някой от тях в акумулатора на автомобила (например) и след това свържете битовите устройства към преобразуващото. Но трябва да имате предвид, че превозното средство, към чиято батерия сте включени, трябва да се движи, защото в противен случай акумулаторът ще падне в рамките само на няколко минути.

Малките модели са удобни за къмпинг пътувания, когато бихте могли да изберете да вземете със себе си преносим хладилник, за който да приложите изброените вече правила. Но пак повтарям – не бихте искали да сте по средата на нищото с паднала батерия или свършило гориво.

Когато прецените какви ще бъдат консуматорите, които ще захранвате, тогава ще е и по-лесно да изберете вида инвертори, който ще закупите. По-малките битови устройства изискват захранване с по-ниска мощност, а големите – такова с по-висока (1000W, 2500W например).

Повечето от тези източници на енергия са с размер, вариращ от седемдесет и пет чак до осем хиляди вата. За по-дълготрайни решения естествено трябва да отделите пари за по-голям и скъп тип инвертори. Помислете добре върху своята инвестиция.

След това вие ще трябва до голяма степен да разчитате на това захранване по отношение на даден период от време. Мощността на уреда, електрическия заряд и напрежението на батерията са факторите, които влияят върху продължителността на времето, за което ще можете да използвате устройството.

Обикновено дванадесетволтов акумулатор с шестдесет ампер-часа, работещ за седемдесет и петватов уред, ще издържи грубо казано около четири часа. Може да се наложи да бъде използвана по-голяма батерия. Тези на големите яхти и караваните са добър пример за случаите, когато ще можете да захранвате хладилник за продължителен период от време. Инверторите се различават по размер, цена и функционалност, така че е задължително да се сдобиете с цялата налична информация преди да направите избор.

Разбира се не на последно място трябва да имате предвид и следните предпазни мерки, които трябва да вземете – не излагайте този вид захранващо устройство на голямо запрашаване и висока влажност; проверете и проводниците, които ще използвате (тяхната цялост, дали отговарят на стандартите); не поставяйте запалими материали в близост и др. Най-важна е вашата сигурност.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!