≡ Menu

Как да използваме енергоспестяващите крушки

Обикновените крушки с нажежаема жичка използват електроенергията за затопляне на волфрамова жичка, докато тя се нагорещи до горещобяло, излъчвайки светлина и голямо количество топлина. Енергоспестяващите крушки, наричани също компактни луминесцентни лампи (съкратено КЛЛ), действат чрез електрифицирането на газ с цел произвеждането на ултравиолетова радиация, която след това се превръща във видима светлина чрез фосфорното покритие на осветителното тяло. Според много изследвания КЛЛ използват 75 процента по-малко електроенергия, произвеждат 75 процента по-малко топлина, работят 10 пъти по-дълго време и могат да спестят значителна сума от енергийните ви разходи в сравнение с конвенционалните лампи. Навременното преминаване към енергоспестяващите крушки би могло да ви спести пари и да намали екологичния отпечатък, който оставяте върху природата.

1. Решете колко светлина искате. Много производители осигуряват диаграми за сравнение на мощностите на компактните луминесцентни лампи с тези на моделите с нажежаема жичка. Естествено това е на базата на еднаква яркост. Една 15-ватова енергоспестяваща крушка например е толкова ясна, колкото 60-ватовата с нажежаема жичка. Можете да закупите луминесцентен модел, който да съответства на яркостта на настоящите ви крушки, или бихте могли да вземете дори нещо по-ярко, което пак ще ви спести енергия.

2. Сменете старите си крушки с нажежаема жичка, за да започнете да пестите енергия веднага – не чакайте стария модел да изгори и тогава да го подменяте. Изключете светлината и изчакайте телата да се охладят. Развийте ги и ги заменете с енергоспестяващи.

3. Запазете старите си крушки за вентилатори и други места, където традиционно биват изпитвани много вибрации. Прекомерните трептения могат да увредят електрониката вътре в компактните луминесцентни лампи. Ето защо те не се препоръчват за такива работни условия. Не ги използвайте и на открито, освен ако на опаковката е изрично посочено, че те са предназначени за такава употреба. Това важи най-вече при по-студен климат. Енергоспестяващите крушки не работят особено добре при ниски температури.

4. Дръжте луминесцентните светлини включени, ако ще се върнете в помещението, което те осветяват. Тъй като тези лампи светват по-бавно, не е нужно да ги изключвате за къси интервали от време. На тези крушки им отнема няколко минути, за да илюминират както трябва. Намалява се ефективността и се скъсява продължителността на живота на осветителното тяло, ако то бива включвано и изключвано често. В случай обаче, че напускате мястото за повече от 15 минути, прекъснете осветлението с цел пестене на енергия.

5. Възможно е продължаването на употребата на крушките с нажежаема жичка през зимата, особено ако електричеството в дома ви идва от възобновяеми източници. Тези лампи произвеждат наистина много топлина и могат да помогнат в отоплението на жилището през този сезон. Като цяло обаче енергоспестяващите лампи са много по-икономични, ето защо повечето потребители вече преминават на тях, без да се съобразяват със сезона.

И едно предупреждение за финал
Всички компактни луминесцентни лампи съдържат живак, който е токсичен метал. Изхвърлянето им в обикновен кош за боклук може да застраши санитарните работници, а причинява и замърсяване на въздуха и подпочвените води, което е незаконно деяние в почти всички държави по света. Ако случайно счупите такава енергоспестяваща крушка, следвайте указанията на съответната агенция за защита на околната среда във вашата страна за безопасното почистване на отпадъка. А, когато тези осветителни тела изгорят, следвайте инструкциите за рециклирането им, показани на опаковката.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!