≡ Menu

Елементи и принципи на интериорния дизайн

Всички визуални части на интериорния дизайн са сведени до елементи и измерения. Елементите на изкуството са основната структура и се състоят от линия, форма, цвят, текстура, модел, светлина и пространство, които се прилагат при обзавеждането и планирането на интериорното пространство. Ефектът от подреждането на тези елементи превръщат визуалното въздействие в емоционална реакция. Тук ще разгледаме всеки един от елементите:

ЛИНИЯ: Посоките на линията като вертикална, хоризонтална, диагонална или извита изразяват различни идеи и теми. Правите линии предават излъчване здравина и сила в интериора, докато хоризонталните линии показват тайнственост и релаксация. Извитите линии въвеждат омекотяващ ефект, а спираловидните линии показват активност и интерес.

ФОРМА: Формата и линията са тясно свързани, при което комбинацията от крива, права или диагонална линия помагат да се подчертае три измерността и да се придаде форма и сянка. Формата представя солидно и осезаемо нещо, а хоризонталните и вертикални линии в комбинация създават правоъгълна или квадратна форма. Избора на интериорни MDF врати, които са правоъгълни или на врати във форма също влияе на общото излъчване и възприемане на интериора. Извитите форми омекотяват излъчването, като самото подреждане на мебелите също създава определен вид форма и линия.

ЦВЯТ: Основните характеристики на цветовете са оттенък, стойност и интензивност. Тоналността на определен цвят предава лекота или тъмнина, яркост и интензитет.

ТЕКСТУРА: Грапавостта или гладкостта на определена повърхност се наричат текстура. Текстурата се среща в облицовката на стената, подовата настилка (килими и мокети), мебели, картини и т.н. Спалното обзавеждане е едно с най-интензивно изразената текстура, защото обикновено в него присъства най-много мека мебел, меки подови настилки и облицовки на стената, които също придават мекота. Контрастирането на текстурата в един интериор също подчертава цветовете, изпъква определени места и играе със сенките. Колкото по-грапава текстура има толкова по-малко е отразената светлина и по блед цвета.

МОДЕЛ: Цветовете се използват често във връзка с модела. Това добавя интерес и разнообразие към декоративната схема. Необходимо е специално внимание преди моделът да бъде избран. Твърде много модели или твърде много изразен модел смущава окото и създава безпокойство в една стая. А самият модел се въвежда още от входната врата и чрез подовата настилка, облицовката на стените, обзавеждането, мебелите и аксесоарите. При избора на определен стил и модел е ключово той да е водещ, а не обсебващ.

СВЕТЛИНА: Това е елемент на изкуството, който е функционален и декоративен. А цвета зависи до голяма степен от светлината, в който той се визуализира. Количеството и качеството светлина са важни за отразяването на цвета. Когато се планира осветлението в една стая трябва да се има предвид нейната функционалност. Естественото и изкуственото осветление трябва да са избрани и съчетани по определен подходящ начин, защото най-малкото това може да доведе до промяна на цветовете в стаята.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!