≡ Menu

Ел табла – гаранция срещу нежелани повреди в електроинсталацията на всеки дом

Ние сме частна фирма, която извършва услуги по ремонт и инсталация на ел табла. Нашият екип се състои от опитни професионалисти, които могат да отстранят всяка възникнала авария в електрозахранването на отделен дом или сграда. Съвременният бит е немислим без електроенергия, затова е много важно как е изградена електрическата инсталация във всяка сграда и във всеки дом. Всеки детайл от инсталацията е важен, дори кабелите и тяхното правилно заземяване, зануляване и разпределение в разклонителните кутии. Понякога се налага да подменяме изцяло остарели електрически инсталации. През десетилетията експлоатация много от кабелите са повредени от влага, а някои дори могат да бъдат прегризани от гризачи. Ние сме специалисти най-вече в монтажа на ел табла. Тези табла са основен и много важен елемент във всяка една сградна инсталация. Обикновено нашият екип на място преценява къде ще бъдат монтирани новите ел табла. Всички те по принцип трябва да се монтират на достъпни места. Това е важно, за да може при възникнала авария техниците да могат ефективно да отстранят повредата. Често пъти даваме консултация какъв вид ел табла да бъдат монтирани и дали ще са надеждни за защита на сградната инсталация. Това зависи от мощността на подавания ток, както и от мощностите, които се използват за захранване на отделните абонати. Често пъти извършваме услуги по монтаж на ел табла в отделните апартаменти на една жилищна сграда. Известно е, че всички апартаменти имат свои ел табла. При монтажа на локалните ел табла си има обаче редица тънкости. Така например трябва да се знае каква е мощността на уредите, които ще се захранват с ток и какво е количеството електроенергия, необходима за захранване на цялото жилище. Самата електроинсталация в жилището се разделя на така наречените токови кръгове. Всеки кръг или зона от електрическата верига отговаря за захранването на съответните електрически уреди в жилището. По този начин се избягва сериозно натоварване на цялата верига, защото за всяка част от нея отговаря по един бушон. Така при късо съединение той поема пренатоварването и предпазва електроуредите от съответния токов кръг от сериозна повреда.

Всички ел табла трябва да са компетентно и правилно монтирани.

Обикновено локалните ел табла се намират до входа на жилището. Трябва много точно да се прецени с колко точно предпазители ще бъдат слаганите ел табла. Когато те се монтират, трябва да се внимава кабелите да бъдат правилно свързани със съответните клеми. Клемите трябва да са здраво затегнати, така че да няма излизане на кабели. Всички ел табла трябва да се заземят и занулят. След монтаж върху всички ел табла се поставят специални пластмасови кутии.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!